Gemeenschapsopbouw

Hieronder ziet u een overzicht van de werkgroepen gemeenschapsopbouw. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatie coördinator (zie ‘contact’ in het hoofdmenu).

Actie kerkbalans: ieder jaar in januari worden alle kerkleden van alle grote kerken van Nederland – zowel Rooms Katholiek als Protestant – gestimuleerd financieel bij te dragen aan de inkomsten van de geloofsgemeenschap. Van harte bij u aanbevolen. 

Bezoekgroep Zieken en Ouderen: vanuit iedere locatie probeert een werkgroep er zorg voor te dragen dat wie ziek zijn of op hoge leeftijd bijzondere aandacht krijgen. 

Drukwerk: de reprocentrale van de parochie bevindt zich in de locatie Delfzijl. De locaties Wehe-den Hoorn en Kloosterburen maken vaak gebruik van een eigen kopieermachine. 

Katholieke Bond voor Ouderen: met uitzondering van Delfzijl, heeft iedere locatie een KBO werkgroep, die zich vanuit nationaal advies inzet voor het welzijn van iedereen boven de vijftig. 

Katholiek Vrouwen Gilde:  in de locaties Kloosterburen en Uithuizen is het KVG actief met inspirerende initiatieven die de waardigheid van de vrouw onderstrepen. 

Locatie-coördinatoren: iedere locatie heeft twee coördinatoren die contact houden met de dienstdoende pastor, die mensen telefonisch te woord staan en (onder andere) bij uitvaarten werkgroepen verbindt. 

Ledenadministratie: heel zorgvuldig vanuit de AVG voorschriften houdt deze werkgroep, die in iedere locatie een paar leden heeft, de persoonsgegevens van de parochieleden bij. Ieder die achttien of ouder is, wordt vriendelijk verzocht zijn of haar wijzigingen, bijvoorbeeld verhuizingen, door te geven. 

Oecumenisch overleg: binnen de geografische grenzen van de parochie zijn veel andere kerken met wie vanuit de Raad van Kerken wordt samengewerkt, vooral op het gebied van gezamenlijke vieringen en aandacht voor de aardbevingsproblematiek. 

Onderhoud en beheer gebouwen: in samenwerking met het parochiebestuur heeft iedere locatie een paar mensen die de conditie van de vijf gebouwen nauwlettend in het oog houdt. 

Onderhoud en beheer tuin en kerkhof: de parochie heeft vier eigen begraafplaatsen die zorgvuldig door een werkgroep worden onderhouden en in overleg met het Parochiebestuur worden beheerd.

Parochieblad bezorging: maandelijks komen heel wat mensen in beweging om ervoor te zorgen dat de abonnees die binnen het parochieterritorium wonen, de Vijfkracht persoonlijk bezorgd krijgen. 

Parochieblad de Vijfkracht: iedere locatie heeft een paar redacteuren voor het plaatselijke nieuws en die werken nauw samen met de hoofdredactie vanuit de spelregels van drukkerij de Zalige Zalm. 

Schoonmaak kerkgebouw: iedere locatie heeft een groepje vrijwilligers dat ervoor zorgt dat het gebouw, inclusief de pastorie, schoonhoudt. Reserveringen gaan in samenspraak met de locatiecoördinator. 

Vereniging van Nationale Bedevaarten: hoewel dit een nationale vereniging is, wordt ook vanuit de parochie participatie gestimuleerd. 

Vrede, Ontwikkeling en Missie: een paar maal per jaar bereidt de VOM groep een viering voor waarin solidariteit met de minstbedeelden het uitgangspunt is. De Vastenaktie en Missiezondag krijgen volop aandacht. Ook is er af ten toe een activiteit vanuit het perspectief van meeleven en rechtvaardigheid. 

Website: locaties of werkgroepen die nieuws hebben, sturen dit naar de website redactie die het verwerkt binnen het kader dat is overeengekomen met Persbureau Tammeling.

Werkgroep Ontmoeten en Verbinden: vanuit iedere locatie helpen enkele vrijwilligers om de energie van alle werkgroepen te stroomlijnen bij parochie-brede gebeurtenissen als Startzondag en Liudgerdag