Categorie: Overig

  • Tarieven 2021

    Jaarabonnement parochieblad ‘De Vijfkracht’ (verschijnt 9 keer per jaar) € 15,00 TARIEVEN VOOR LITURGIE Vol tarief  Kerkbijdragetarief Mis/gebedsintenties €9 €9 Doopsels  € 50 € 25 1e H. Communiecatechese € 50 […]