Delfzijl: St. Josephkerk (1921)

In 1999 gingen de geloofsgemeenschappen van Appingedam en Delfzijl samen verder en werd de H. Nicolaaskerk onttrokken aan de eredienst. In wat volgt dus aandacht voor de laat neogotische kruiskerk in Delfzijl, ontworpen door architect Clemens Hardeman.

De kerk heeft een brede middenbeuk en twee nauwe zijbeuken.

De vijf gebrandschilderde ramen op het liturgische centrum zijn gemaakt door glasschilder Kocken (1953) en laten Paus Pius X zien, Maria, de eucharistische Jezus, de apostel Johannes en Jean-Marie Vianney.

Later werden nog twee grote zijramen geplaatst. Op het ene zijraam is de werkplaats van timmerman Jozef afgebeeld. Hierop zijn ook Maria te zien en de kleine Jezus. De andere zijraam laat de steniging zien van Stefanus, de eerste martelaar.

In 1957 kreeg de kerk gasverwarming en verdwenen de muurschilderingen onder een laag wit plamuur.

In 2008 werd het kerkgebouw grondig gerestaureerd; er was veel lekkage.