Pastores

Het Pastorale team van de Liudgerparochie bestaat uit Pastor Dorus Wubbels en Pastor Nellie Hamersma-Sluis. Hieronder stellen ze zich beiden aan u voor.

Maak kennis met Pastor Wubbels

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is persoonlijke-foto-in-stukje-zelfpresentatie-761x1024.jpg

Mijn naam is Dorus Wubbels en werd in 1960 geboren in Musselkanaal. Ik vond het heel fijn na de middelbare school ‘pastoraaltheologie’ te studeren aan de ‘Universiteit voor Theologie en Pastoraat’ omdat deze opleiding zowel oog had voor theologie als voor religieuze belevingen. Deze opleiding in Heerlen ging later op in de ‘Radboud Universiteit’ van Nijmegen. Na mijn stage in Nairobi (1986-1988) sloot ik me aan bij de Missionarissen van Mill Hill. Na mijn priesterwijding in 1991 heb ik me verdienstelijk gemaakt in de Democratische Republiek Congo (toen nog Zaïre), Brazilië, Nederland (Emmen, Erica en omstreken), Kenia (begeleider van theologiestudenten), de Randstad (vooral in de Portugeestalige parochie van Rotterdam) en sinds december 2018 in de H. Liudger Parochie van Noord Groningen. Het is mooi met pastor Nellie Hamersma te mogen samenwerken. 

Het heeft me altijd geboeid hoe het verhaal van Jezus vanuit verschillende culturen wordt beleefd. In het doctoraal van Heerlen lag de nadruk op polygamie. Voor de masters bij het ‘Maryknol Institute for African Studies’ (het Nairobi filiaal van ‘St. Mary’s University of Minnesota’) vroeg ik me af hoe vanuit Afrikaanse culturen armoede wordt beleefd en daarbinnen de gelofte van armoede van religieuzen. Voor het doctoraat van de ‘University of Nairobi’ onderzocht ik hoe vanuit Afrikaanse perspectieven ongehuwde volwassenen worden geïnterpreteerd en wat hiervan de impact is op de zelfbeleving van priesters en religieuzen.   

Vragen die me tegenwoordig bezighouden? Wat zijn zinvragen anno hier en nu? Wat voor mindset krijgen mensen door hedendaagse ontwikkelingen? Hoe staan mijn tijdgenoten – zowel ‘oud’ als ‘jong’ – open voor het religieuze? Waarom zijn kerken wel en geen uitdagingen voor mijn tijdgenoten? Hoe wordt het verhaal van Jezus beleefd in noord Groningen? Zijnsvernauwing? Horizonsverbreding? Achterhaald? Uitdagend?   

Wat ik belangrijk vind is integer leven. Dat kan alleen door een open houding. Luisteren naar de mensen me heen, luisteren naar mezelf, luisteren naar het Evangelie. Dit is levenslang een dagelijkse opgave. Ik ben me goed bewust van mijn beperktheden, maar geloof ook dat ik iets kan bijdragen. Is het leven niet één grote sociale therapie? We zijn allemaal bij elkaar in behandeling en van iedereen valt iets te leren. Iedere mens de moeite waard! 

Pastor Wubbels mhm – paroggie@gmail.com


Maak kennis met Pastor Hamersma-Sluis

Mijn naam is Nellie Hamersma-Sluis.
Ik ben pastoraal werkster voor de Heilige Liudger parochie, voorheen de vijf samenwerkende parochies van Noord Groningen. Ik werk hier sinds november 2010 en woon aan de rand van een dorpje midden in het gebied, Stedum. 

Pastor Nellie Hamersma

Ik werd geboren op 5 mei 1960 als Petronella Geertruida Maria Sluis, als vierde van vijf kinderen in een boerengezin in Willige Langerak, een buurtschap tussen Lopik en Schoonhoven, Na de lagere school in Schoonhoven en het examen VWO-met Latijn aan het Sint Antoniuscollege in Gouda, vertrok ik naar Amsterdam waar ik Franse taal en letterkunde ging studeren.  Na drie jaren studie en veel parochiewerk in de Pius X parochie in Amsterdam-Slotervaart, besloot ik om Theologie te gaan studeren. Ik sloot mijn Doctoraal Theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam af met een scriptie in de Systematische Theologie over nieuwe vormen van sacramentaliteit rond schuld.

Het Bisdom Haarlem vroeg me te gaan werken in de parochies van Den Helder, Julianadorp, Breezand, ‘t Zand, Callantsoog en later nog op Texel. Na bijna 11 jaar vertrok ik naar het Bisdom Groningen. Ik stak de Afsluitdijk over en was vervolgens bijna 12 jaar verbonden aan de parochies van Harlingen, Franeker, Dronrijp, Sint Annaparochie, Vlieland en Terschelling. Vandaar werd ik gevraagd voor de huidige parochie waar ik nu werk, samen met pastoor Peter Wellen. In 2015 fuseerden de vijf geloofsgemeenschappen van Bedum, Delfzijl, Kloosterburen, Uithuizen en Wehe den Hoorn tot één parochie, genoemd naar de eerste Nederlandse missionaris die in dit gebied rondtrok, de heilige Liudger. In 2018 vertrok pastoor Peter Wellen naar Hoogeveen, dichtbij zijn geboortegrond in Drenthe. Sinds december 2018 werk ik samen met missionaris pastor Dorus Wubbels mhm. 

Vermeldenswaard: In de jaren waarin ik in het basispastoraat werk, bezocht ik meerdere missieprojecten in Afrika, Zuid-Amerika en Azië, en ging vele malen met groepen als reisleider naar Israël. In 2018 pelgrimeerden we met een groep parochianen in de voetsporen van Paulus van Malta naar Rome. 

In 2009 verdiepte ik me tijdens een korte sabbatical in de geschiedenis van de katholieken op de waddeneilanden Vlieland en Terschelling. Ik schreef daar een boek over onder de titel “Sterkte”. 

Privé : mijn ouders zijn overleden in 2000 en 2005. Mijn broer en drie zussen wonen in het midden van het land. In 2007 leerde ik mijn man kennen, Jelke Hamersma, musicus. Wij trouwden in april 2013. 

Pastor Hamersma – pgmsluis@ziggo.nl