Links

Op deze pagina vindt u allerlei relevante links van instellingen en partijen waar Liudgerparochie contacten mee heeft.

Bisdom Groningen-Leeuwarden

De Liudgerparochie hoort bij het bisdom Groningen-Leeuwarden: https://bisdomgl.nl

Basisscholen

Vanuit de parochie is contact met de volgende basisscholen: