Liturgische werkgroepen

Aan een viering werken vanuit liturgische werkgroepen heel wat mensen mee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatie coördinator.

Gebedsintenties: deze kunnen in iedere locatie worden opgegeven bij de locatiecoördinator, maar in de locatie Uithuizen bij mevrouw Riekje Kuis (0595 432 823)

Kosters: elke locatie heeft een paar mensen die zorgen dat het kerkgebouw praktisch klaar is voor de vieringen.

Koren: iedere locatie heeft een eigen koor met dirigent en organist; Delfzijl heeft twee. Het Liudger Ensemble en jongerenkoor Sing2gether zijn parochieel.  

Werkgroep liturgie: lectoren en lectrices verzorgen de eerste en tweede lezing, lezen de intenties van de voorbede voor en de mededelingen. Indien nodig kunnen ze ook helpen bij het uitdelen van de heilige Communie.

Collectanten: kosters of vaste collectanten die tijdens de viering de aanwezigen helpen financieel bij te dragen aan de parochie of voor een specifiek doel. Het geld wordt na de viering door twee mensen geteld en bijgeschreven. 

Misdienaars: elke locatie heeft minstens een paar misdienaars die de voorganger helpen tijdens de viering.

Bloemversiering: elke locatie heeft een groepje mensen dat ervoor zorgt dat het liturgisch centrum er fleurig uitziet, met oog voor de plechtigheid of de tijd van het jaar. 

Jongerenviering: vijf keer per jaar stellen enkele jongeren en de voorganger een viering samen voor jongeren voor. Het jongerenkoor zingt. 

Gedachteniskruisje of lijstje: bij uitvaarten schrijven vrijwilligers de namen, geboorte- en sterfdag van de overledene op een symbooltje dat in de kerk blijft tot Allerzielen of, indien nabestaanden dit wensen, tot op de sterfdag van hun dierbare. 

Kinderwoorddienst: in bepaalde zondagsvieringen krijgen kinderen (vooral in de locaties Delfzijl en Uithuizen) speciale aandacht door een kinderprogramma in de pastorie. 

Gezinsviering: in sommige locaties is af en toe een gezinsviering, voorbereid door een aantal ouders/verzorgers.

Oogstdankvieringen: in iedere locatie wordt in de herfst God gedankt voor het leven in de velden en voor het leven van ieder van ons. 

Kinderoppas/crèche: deze is alleen bij gelegenheid.