Liturgische werkgroepen

Hieronder ziet u een overzicht van de Catechetische werkgroepen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatie coördinator (zie ‘contact’ in het hoofdmenu).

Bloemversiering: elke locatie heeft een groepje mensen dat ervoor zorgt dat het liturgisch centrum er fleurig uitziet, met oog voor de plechtigheid of de tijd van het jaar. 

Collectanten: kosters of vaste collectanten die tijdens de viering de aanwezigen helpen financieel bij te dragen aan de parochie of voor een specifiek doel. Het geld wordt na de viering door twee mensen geteld en bijgeschreven. 

Gedachteniskruisje of lijstje: bij uitvaarten schrijven vrijwilligers de namen, geboorte- en sterfdag van de overledene op een symbooltje dat in de kerk blijft tot Allerzielen of, indien nabestaanden dit wensen, tot op de sterfdag van hun dierbare. 

Gezinsviering: een paar keer per jaar is in sommige locaties een gezinsviering (zie het liturgisch schema). Deze wordt voorbereid door een aantal ouders en meestal zingt het Liudgerkinderkoor.

Intenties: deze kunnen in iedere locatie worden opgegeven bij de locatiecoördinator, maar in de locatie Uithuizen bij mevrouw Riekje Kuis (0595 432 823)

Jongerenviering: een aantal jongeren bereidt samen met de pastor die voorgaat,  vieringen voor jongeren samen. Dit gebeurt vijf keer per jaar, het jongerenkoor zingt. 

Kinderoppas/crèche: deze is alleen bij gelegenheid. 

Kinderwoorddienst: vooral vanuit de locaties Delfzijl en Uithuizen krijgen kinderen tijdens bepaalde zondagsvieringen speciale aandacht door een kinderprogramma in de pastorie. In de andere locaties is het incidenteel. 

Koren: iedere locatie heeft een eigen koor, Delfzijl twee. Het Liudger Ensemble, het jongerenkoor Sing2gether en het Liudgerkinderkoor zijn parochieel. Aan ieder koor zijn een organist en een dirigent verbonden. 

Kosters: elke locatie heeft een paar mensen die zorgen dat het kerkgebouw praktisch klaar is voor de vieringen.

Misdienaars: elke locatie heeft minstens een paar misdienaars die getuigen van Goed Nieuws door de voorganger te helpen tijdens de viering.

Oogstdankvieringen: in iedere locatie wordt in de herfst God gedankt voor het leven in de velden en voor het leven van ieder van ons. 

Werkgroep liturgie: lectoren en lectrices die tijdens de vieringen de lezingen voorlezen. Ze assisteren (buiten coronatijd) ook bij het uitdelen van de Heilige Communie.