Achtergrond

De Liudgerparochie heeft oog voor Liudger.

De parochie heeft vijf locatiegebouwen.

Verleden, heden, toekomst?