Catechetische werkgroepen

Catechese richt zich op het bewust doorgeven en ontvangen van geloof. Zoek voor meer informatie gerust contact met uw locatie coördinator.

Kindercatechese: elke locatie heeft een of meerdere vrijwilligers die kinderen (vanaf zeven jaar) voorbereiden op het ontvangen van de eerste Heilige Communie. Belangrijk is de aanwezigheid van de ouders bij de zondagsvieringen. 

Vormselcatechese: in de locaties worden jongeren (vanaf 12 jaar) begeleid tijdens de voorbereiding op het Heilig Vormsel. 

Volwassenencatechese: mensen die graag Rooms Katholiek willen worden, kunnen zich opgeven voor deze cursus die bestaat uit ongeveer twaalf bijeenkomsten waarin wordt gesproken over de Kerk, Bijbel en dagelijks leven. 

Huwelijksvoorbereiding: stellen die graag voor de geloofsgemeenschap willen trouwen, kunnen contact zoeken met de pastores.

Bijbelgroep: in Uithuizen komt een groepje mensen uit verschillende locaties regelmatig samen voor het lezen en bespreken van Bijbelgedeelten.

Geloven nu: in Wehe-den Hoorn komt een groepje mensen samen rondom de ‘geloven nu’ boekjes.

Kaas en Worst groep: vier keer per jaar komen in Bedum een groep samen om in gesprek te gaan over allerlei hedendaagse en persoonlijke onderwerpen. (niet uit andere locaties, alleen Bedum)