Catechetische werkgroepen

Hieronder ziet u een overzicht van de Catechetische werkgroepen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatie coördinator (zie ‘contact’ in het hoofdmenu).

Alphacursus: parochianen die met minstens vier anderen willen nadenken over fundamentele geloofsthema’s kunnen contact zoeken met pastor Wubbels. 

Bijbelgroep: in Uithuizen komt een groepje mensen uit verschillende locaties regelmatig samen voor het lezen en bespreken van Bijbelgedeelten.

Credocursus: mensen die graag Rooms Katholiek willen worden, kunnen zich opgeven voor deze cursus die bestaat uit ongeveer twaalf bijeenkomsten waarin wordt gesproken over de Kerk, Bijbel en dagelijks leven. 

Geloven nu: in Wehe-den Hoorn komt een groepje mensen samen rondom de ‘geloven nu’ boekjes.

Huwelijksvoorbereiding: stellen die graag voor de geloofsgemeenschap willen trouwen, kunnen contact zoeken met de pastores.

Kaas en Worst groep: vier keer per jaar komen in Bedum een groep samen om in gesprek te gaan over allerlei hedendaagse en persoonlijke onderwerpen. (niet uit andere locaties, alleen Bedum) 

Kerkles: in de locatie van Uithuizen zijn ieder jaar acht bijeenkomsten van ongeveer een half uur na schooltijd over een Bijbels thema.

Kindercatechese: elke locatie heeft een of meerdere vrijwilligers die kinderen (vanaf zeven jaar) voorbereiden op het ontvangen van de eerste Heilige Communie. Belangrijk is de aanwezigheid van de ouders bij de zondagsvieringen. 

Vormselcatechese: in de locaties worden jongeren (vanaf 12 jaar) begeleid tijdens de voorbereiding op het Heilig Vormsel.