Wehe-den Hoorn: St. Bonifatiuskerk (1927)

Dit vierde gebouw van de geloofsgemeenschap is ontworpen door architecten Joseph en Pierre Cuypers, de zoon en kleinzoon van Pierre Cuypers die de kerk van Kloosterburen had ontworpen.

Het liturgische centrum is in het oosten. Functioneel bouwen werd gecombineerd met paraboolbogen en getrapte vensters. Het middenschip is breed. Wie het gebouw binnenkomt, ziet meteen het hoofdaltaar en beide zijaltaren. Er zijn geen geverfde of gesausde stenen; het metselwerk is kunstig en er is gewerkt met verschillende kleuren baksteen. 

Het zandstenen Mariabeeld, gemaakt in Kleefs-Gelderse stijl (± 1500), was waarschijnlijk onderdeel van de Calvarië-groep bij de Cisterciënerabdij van Aduard.

Op het Mariabeeld (1872) bij het Maria altaar, geschonken door ‘de jonge dochters der parochie’ staat: ‘Poort des hemel, bid voor ons’. Op het Jozefbeeld bij het Jozefaltaar, in hetzelfde jaar geschonken door ‘de jongelingen der parochie’ staat: ‘Voorbeeldig werkman, bid voor ons.’

Het triomfkruis met corpus stamt uit 1860.

Het altaar (1874), de godslamp, de twee grote kandelaars en de twee driearmige kandelaars komen uit de derde kerk.

De symbolen op de godslamp verwijzen naar Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.

De verlaagde communiebank is van 1886.

Het glas-in-lood raam in het liturgische centrum is in 1927 door de parochianen geschonken bij de inwijding van de kerk.

De gepolychromeerde houten reliëfpanelen op de preekstoel tonen Christus en de vier evangelisten.

Net als de preekstoel is ook de kruisweg (1931) van Cuypers (Roermond).

Op de pilaar staan beelden van Ludger, Bonifatius, Antonius van Padua en Gerardus Majella.

In de oorlog werden de klokken geconfisceerd door de bezetter.

In 1957 komt uit het Amsterdamse Maagdenhuis een orgel met een bouwgeschiedenis van Johannes Mittereither (1788), Michael Maarschalkerweerd (1898) en de firma Adema-Schreurs. In 2010 wordt het orgel met rijkssubsidie door Ronald van Baekel (Adema’s Kerkorgelbouw) grondig gerestaureerd.