Oecumene

De religieuze context van onze parochie oecumenisch. Parochianen hebben dagelijks omgang met christenen die lid zijn van andere kerkgenootschappen. Velen hebben een niet katholieke levenspartner en protestante familie en vrienden. Alle gezindten kampen met ontkerkelijking, veroudering en numerieke krimp.

Al tientallen jaren zijn er tussen pastores en collega’s van de protestante kerken goed contact en oecumenisch overleg. Op nationaal en provinciaal niveau doet de RK Kerk mee met de Raad van Kerken. Op lokaal niveau zijn pastoresconventen (Vierkerkenoverleg Bedum. Pastoresconvent Delfzijl, Raad van Kerken Uithuizen, Oecumenisch overleg Kloosterburen-Leens, pastoresconvent Winsum). Jaarlijks zijn de volgende oecumenische vieringen: Uithuizen 3x per jaar, Wehe den Hoorn 1x per jaar kanselruil en oecumenisch Aswoensdag, Delfzijl 1x per jaar kanselruil, Bedum 2x per jaar kanselruil en oecumenische kruisweg .

Catechetisch-oecumenische uitdagingen:

  • Groter besef van wat gezamenlijke noemers zijn en waar de nadrukken/opvattingen verschillen 
  • Meer oecumenische samenwerking op het gebied van catechese, bijvoorbeeld Alpha cursus. 
  • Lezingen over oecumene organiseren

Liturgisch-oecumenische uitdagingen:

  • Jaarlijkse accenten als ‘Bidweek voor de eenheid tussen de christenen’ meer benadrukken.
  • Meer oecumenische vieringen naast (niet in plaats van)Eucharistievieringen.

Diaconale oecumenische uitdagingen:

  • Meer gecoördineerde samenwerking bij maatschappelijke vraagstukken (armoede, vluchtelingen, aardbeving, ecologie, medische en ethische items, ontwikkelingsprojecten, maatschappij analytische sprekers, meedenken met Leger des Heils).

Algemene oecumenische uitdagingen:

  • Beter informeren: van ‘oecumene’ een vaste pagina maken in parochieblad en op de website.
  • Meer participeren.