Sporen in het Friese noorden

Geloofsverkondiger Wigbert bezocht beleefd koning Radboud tijdens zijn preektoer, maar Willebrord ging via Pepijn. Na de dood van Pepijn vernietigde Radboud het missiewerk van Willebrord. Bonifatius kwam in 716, ging eerst naar Rome.

De eerste daad van Liudger, in Keulen priestergewijd in 777, was een bezoek aan de plek bij Dokkum waar de oude Bonifatius gedood was. Liudger werkte zeven jaar in Friesland en keerde jaarlijks drie maanden terug naar Utrecht om daar les te geven in de kloosterschool. Karel de Grote benoemde hem tot geloofsleraar van vijf gouwen en twee eilanden in Friesland.

In wat nog volgt (hieraan wordt momenteel gewerkt): de sporen van Liudger in het territorium van de huidige Liudgerparochie.