Kerkelijke tarieven

TARIEVEN  

Jaarabonnement parochieblad ‘De Vijfkracht’ (verschijnt 10 keer per jaar)
Kosten: € 15

TARIEVEN VOOR LITURGIEVol tarief Kerkbijdragetarief
Mis/gebedsintenties€9€9
Doopsels € 50€ 25
1e H. Communiecatechese€ 50€ 25
Vormselcatechese€ 50€ 25
Huwelijk/Jubileum/Bijzondere viering€ 900€ 450
Huwelijk op andere locatie dan de kerk € 600€ 300
Begrafenis/crematie vanuit de kerk€ 1100€ 550
Begrafenis/crematie zonder gebruik van de kerk € 800€ 400
Uitvaart zonder collecte, extra bijdrage        € 300€ 300
Bijdrage bij verzoek uitvaart met livestream Bedum€ 95€ 95
Gebruik baar wagen€ 50€ 50

TARIEVEN VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 2024