Werkgroepen

Het werk is wat de vele groepen binnen de parochie verbindt. Maar samenwerking is alleen mogelijk in samenspraak vanuit een duidelijk doel. Een werkgroep is echter veel meer dan een werkgroep: het zijn mensen die om elkaar geven, met elkaar meeleven, elkaar verblijden of troosten.

Vooral de volgende communicatieve groepen richten zich op gemeenschapsopbouw, ledenadministratie, secretariaat, redactie & verspreiding Vijfkracht, drukwerk, KBO, KVG, Katholieke Kring, ABTB-vrienden, aulabeheer, oecumene, bezoekgroep nieuwe parochianen, vervoer van parochianen. Onderstaande uitdagingen gelden ook voor andere werkgroepen. 

De werkgroepen zijn verdeeld als onderstaand. Klik op de link voor meer informatie:

Catechetische werkgroepen

Liturgische werkgroepen

Gemeenschapsopbouw