Caritas

Caritas is een katholieke internationale hulporganisatie die vertegenwoordigd is in 165 landen. Deze landelijke organisaties vormen samen Caritas Internationalis met hoofdzetel in Vaticaanstad. De organisatie richt zich op het lenigen van armoede en bestrijden van sociale onrechtvaardigheid.

Lees meer ...

Caritas Liudgerparochie

1. Wat is Caritas? Dat is de eerste vraag die mensen stellen als wij vertellen dat onze nieuwe Heilige Liudgergemeenschap vertelt dat zij sinds kort een gefuseerde Caritas heeft. Van oudsher kende elke parochiegemeenschap een kerkbestuur en een armenbestuur – de laatste om zich te bekommeren om mensen in financiële nood. Met de verschuiving in de kerk van kerkbestuur naar parochiebestuur, werd het voormalig Armenbestuur omgedoopt in P.C.I., Parochiële Caritas Instelling – Caritas betekent ‘liefde’ niet te verwarren met ‘Amor’ wat ‘liefde van de ene mens naar de andere betekent: Caritas betekent ‘naastenliefde’. 

Lees meer ...

Contact met Caritas

U kunt Caritas bereiken op het volgende telefoonnummer: 06-13743884

In het document hieronder vindt u gegevens over het dagelijks bestuur en de werkgroep van Caritas. Ook heeft Caritas een groot aantal adressen verzameld van allerlei instanties die hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Documenten en belangrijke adressen

Steun Caritas

Wilt u de P.C.I. financieel ondersteunen? Ons IBAN (bank) nummer is:
NL23ABNA0900409630
T.n.v. RK Par Char instelling Heilige Liudgerparochie Noord Groningen.

Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk om het Caritaswerk in de parochie mogelijk te maken.


Privacy / AVG

De privacywet (AVG) – Eigen privacyreglement en privacyverklaring voor PCI Heilige Liudgerparochie Noord-Groningen

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Heilige Liudgerparochie Noord-Groningen, Hoofdstraat-West 83 9981 AB Uithuizen. De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.

Het privacyreglement is op d.d. 12 maart 2019 vastgesteld door het bestuur van de PCI. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat.

Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De privacyverklaring wordt ook verstuurd naar degene die zich met een hulpvraag tot de PCI wendt.  Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail. 

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI? Dan kunt u ons telefonisch bereiken: 06-13743884. Klik op de link hieronder voor het privacy reglement en de privacy verklaring.

Documenten