Parochie organisatie (& contact)

Contactgegevens van de parochie

Parochie H. Liudger Noord Groningen

Postbus 21 9980 AA Uithuizen

.

Coördinator

Elke locatie heeft een of twee contactpersonen (coördinatoren) voor directe hulp.

Locatie (alfabetisch)contactnummer
Bedum06 3084 0480
Delfzijl06 1287 6112
Kloosterburen06 3092 3805
Uithuizen06 2267 4830
Wehe-den Hoorn06 2525 4612
(06 3011 3708)

.

Locatieraad

Een locatieraad behartigt het welzijn van de locatie. De raadsleden hebben vaak onderling contact over wat zich in hun locatie aandient en vergaderen ongeveer elke zes weken.

.

Parochiebestuur

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de materiële, financiële en vermogensrechtelijke kant voor de parochie, en opereert vanuit het perspectief van pastoraal opbouwwerk.

Voorzitterpastoor Albert Buter
Vicevoorzitter / interim secretaris / gebouwen en begraafplaatsenKoos Poelma
PenningmeesterChristiaan Stamkot
Lid / diaconie en gemeenschapsopbouwHans de Preter
Lid / jongerenJulia Kemperman
Lid / liturgie en catecheseCarien Bos
Lid/ ondersteuning secretariaatChris Ketelaars

Werkgroepen

In ieder werkveld (catechese, liturgie, diaconie/gemeenschapsopbouw) zijn werkgroepen. Sommige werken locatie-gericht; andere parochie-breed.

Catechetische werkgroepen

Liturgische werkgroepen

Gemeenschapsopbouw

.