Organisatie

Op deze pagina’s kunt u alles te weten te komen over ons beleidsplan (2020/2024) met als titel Oog voor Elkaar, onze geschiedenis, de vijf kerken, het Parochiebestuur en de locatieraden, onze werkgroepen en het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Onze missie: Oog voor Elkaar

Het gebied van Noord- Groningen zou er anders uitzien zonder de H. Liudgerparochie; veel mensen vinden het fijn hun geloof te vieren of anderszins actief te zijn. Wat ons bindt is Jezus als degene die ons roept, vormt en zendt. Hij daagt ons uit tot doordachte medemenselijkheid. Maar hoe kunnen we nóg meer een verschil uitmaken in Noord- Groningen? Moge onze parochie ons meer en meer maken tot een vreugdevolle gemeenschap van missionaire leerlingen die oog hebben voor elkaar.  

Lees hier meer over onze missie.

Onze geschiedenis

De Liudgerparochie is gesticht in 2015. Maar hoe ziet de geschiedenis van de parochie eruit? Wie was de Heilige Liudger? Welke rol speelde de genezing van Bernlef? En hoe heeft katholiek Groningen zich ontwikkeld?

Lees hier meer over onze geschiedenis.

De vijf kerken binnen de Liudgerparochie

Ga naar de speciale pagina met alle informatie over de vijf kerken binnen de Liudgerparochie. Lees alles over de geschiedenis en kom in contact met de werkgroepen.

Alle informatie over de kerk in Bedum

Alle informatie over de kerk in Delfzijl

Alle informatie over de kerk in Kloosterburen

Alle informatie over de kerk in Uithuizen

Alle informatie over de kerk in Wehe den Hoorn

Het Parochiebestuur en locatieraden

Wie zitten er in het Parochiebestuur en wat zijn hun taken? Hoe zien onze locatieraden eruit? Lees snel verder!

Werkgroepen

Het werk is wat de vele groepen binnen de parochie verbindt. Maar samenwerking is alleen mogelijk in samenspraak vanuit een duidelijk doel. Een werkgroep is echter veel meer dan een werkgroep: het zijn mensen die om elkaar geven, met elkaar meeleven, elkaar verblijden of troosten.

Bekijk hier een overzicht van de volgende werkgroepen:

Catechetische werkgroepen

Liturgische werkgroepen

Gemeenschapsopbouw

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Op deze pagina kunt u meer lezen over het Bisdom Groningen-Leeuwarden en Bisschop Ron van den Hout. Ook kunt u de Bisschopsberichten teruglezen. Ga snel naar de pagina over Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Kerkelijke tarieven

TARIEVEN 2022  

Jaarabonnement parochieblad ‘De Vijfkracht’ (verschijnt 10 keer per jaar) € 15

TARIEVEN VOOR LITURGIEVol tarief Kerkbijdragetarief
Mis/gebedsintenties€9€9
Doopsels € 50€ 25
1e H. Communiecatechese€ 50€ 25
Vormselcatechese€ 50€ 25
Huwelijk/Jubileum/Bijzondere viering€ 900€ 450
Huwelijk op andere locatie dan de kerk € 600€ 300
Begrafenis/crematie vanuit de kerk€ 1100€ 550
Begrafenis/crematie zonder gebruik van de kerk € 800€ 400
Uitvaart zonder collecte, extra bijdrage        € 300€ 300
Bijdrage bij verzoek uitvaart met livestream Bedum€ 95€ 95
Gebruik baar wagen€ 50€ 50

TARIEVEN VAN DE BEGRAAFPLAATSEN

GRAVENVol tarief Kerkbijdragetarief
Enkel graf (grafrecht 20 jaar)€ 1000€ 500
Dubbel graf (grafrecht 20 jaar)€ 2000€ 1000
Onderhoud enkel graf€ 600€ 300
Onderhoud dubbel graf € 1200€ 600
Verwijdering zonder kelder enkel graf€ 400€ 200
Verwijdering zonder kelder dubbel graf€ 800€ 400
Verwijdering met kelder enkel graf€ 1200€ 600
Verwijdering met kelder dubbel graf€ 1200€ 600
Totaal zonder kelder enkel graf€ 2000€ 1000
Totaal zonder kelder dubbel graf€ 4000€ 2000
Totaal met kelder€ 2800€ 1400
Verlenging met 10 jaar € 800€ 400
1 Voor de locatie Bedum is het een onderdeel van Kerkbalans € 60 minimum bijdrage + € 15 voor Vijfkracht
2 Kostendekkend tarief van de kosten voor delven en dichten, per begraafplaats verschillend, vooraf wel bekend.
KINDERGRAVEN
Kindergraf tot 12 jaar € 250
Onderhoud € 150
Verwijdering zonder kelder€ 100
Verwijdering met kelder € 300
Totaal zonder kelder € 500
Totaal met kelder€ 700
Verlenging 10 jaar €200
URNENGRAVENVol tariefKERKBIJDRAGE-TARIEF
Urnengraf € 500€ 250
Onderhoud € 300€ 150
Verwijdering € 200€ 100
Totaal € 1000€ 500
Verlenging met 10 jaar € 400€ 200