Pastorale bereikbaarheid

Behoefte aan acute pastorale hulp? Ziekenzalving? Ziekenzegen? Pastoraal gesprek?

In het schemaatje hieronder staat wie pastor van dienst is

Neem bij het overlijden van een dierbare s.v.p. eerst contact op met de coördinator van uw geloofsgemeenschap.

periodeeerst aanspreekbaar
t/m 7 julipastor Nellie Hamersma
8 juli t/m 11 augustuspastor Dorus Wubbels
12 augustus t/m 15 septemberpastor Nellie Hamersma
16 september t/m 20 oktoberpastor Dorus Wubbels
21 oktober t/m 1 decemberpastor Nellie Hamersma

Dorus Wubbels
(priester)

paroggie@gmail.com

06 3016 7312

Beatrixlaan 1A
9781 CM Bedum

(maandag vrije dag)

Nellie Hamersma-Sluis
(pastoraal werkster)

pgmsluis@ziggo.nl

0596 855 128

Lopsterweg 10
9921 RP Stedum

(woensdag vrije dag)