Pastorale bereikbaarheid

Soms is acute pastorale hulp nodig, bijvoorbeeld bij een ziekenzalving/ziekenzegen of bij overlijden.

Neem gerust – volgens het schemaatje hieronder – contact op met de pastor van dienst.

De pastores zijn in deze periode ook bereikbaar op hun vrije dag (pastor Wubbels op maandag en pastor Hamersma op woensdag).

22 december t/m 13 januaripastor Wubbels
14 januari t/m 10 februaripastor Hamersma
11 februari t/m 13 maartpastor Wubbels
14 maart t/m 2 meipastor Hamersma
3 mei t/m 2 juniPastor Wubbels
3 juni t/m 30 junipastor Hamersma

Voor algemene vragen kunt u mailen naar:

Pastor Wubbels mhm – paroggie@gmail.com
priester
Beatrixlaan 1 A 
9781CM Bedum 
tel: 06 3016 7312 
email: paroggie@gmail.com 
(maandag vrije dag)

Pastor Hamersma – pgmsluis@ziggo.nl
pastoraal werkster
Lopsterweg 10
9921 RP Stedum
tel: 0596 855128
email: pgmsluis@ziggo.nl
(woensdag vrije dag)

Heeft u directe hulpverlening nodig, klik dan hier om in contact te komen met een locatiecoördinator