Pastorale bereikbaarheid

Behoefte aan acute pastorale hulp? Ziekenzalving? Ziekenzegen? Pastoraal gesprek?

In het schemaatje hieronder staat wie pastor van dienst is

Neem bij het overlijden van een dierbare s.v.p. eerst contact op met de coördinator van uw geloofsgemeenschap.

periodeeerst aanspreekbaar
5 januari t/m 1 februariDiaken Sander Hof
2 februari t/m 29 februariPastor Nellie Hamersma
1 maart t/m 28 maartDiaken Sander Hof
Sander Hof
(diaken)

sjhof@ziggo.nl

06 20732872

Klaver 15
9781 VZ Bedum

(maandag vrije dag)
Nellie Hamersma-Sluis
(pastoraal werkster)

pgmsluis@ziggo.nl

0596 855 128

Lopsterweg 10
9921 RP Stedum

(woensdag vrije dag)