Bisdom Groningen-Leeuwarden

Op deze pagina kunt u meer lezen over het Bisdom Groningen-Leeuwarden en Bisschop Ron van den Hout. Ook kunt u de Bisschopsberichten teruglezen.

Over het Bisdom

Op het Feest van Maria Lichtmis 1956 is het bisdom Groningen (her-) opgericht. Het is historisch correct te spreken over heroprichting van het bisdom Groningen of over oprichting van het tweede bisdom Groningen. Pauselijke jaarboeken van 1956 geven aan dat er sprake is van een restauratie van het bisdom, ook al zijn de territoriumomschrijvingen van het eerste en het tweede bisdom verre van identiek. Het ‘oude’ bisdom Groningen omvatte de provincies Groningen en Drenthe, het huidige bisdom Groningen omvat Drenthe, Friesland, Groningen en de Noordoostpolder. Sinds het 50 jarig jubileum (gevierd op 2 en 4 februari 2006) draagt het bisdom de naam Groningen-Leeuwarden.

bisdommen

In het noorden van Nederland wonen al meer dan 13 eeuwen christenen. De eerste bekeerlingen dateren zeker van de zevende eeuw. De engelse missionarissen Willibrord en een halve eeuw later Bonifatius slaagden erin het christendom vaste grond te geven. Niet voor niets is Bonifatius de patroon van het bisdom Groningen. In de vroege eeuwen maakten de noordelijke gebieden deel uit van het bisdom Utrecht. Halverwege de zestiende eeuw komt er een nieuwe kerkelijke indeling tot stand. Utrecht wordt aartsbisdom, met zogenaamde suffragaanbisdommen in onder andere Groningen en Leeuwarden.

In 1559 werden onder meer bisschopszetel: Groningen (met de huidige provincies Groningen en Drenthe), Leeuwarden (de tegenwoordige provincie Friesland zonder Vlieland), Deventer, Haarlem en Middelburg. Op 2 oktober 1568 nam Johan Knijff als de bisschop van Groningen zijn zetel in bezit; op 1 februari 1570 Cunerus Petri als bisschop van Leeuwarden.

De Reformatie zal niet veel later leiden tot de voorlopige teloorgang van deze bisdommen. Het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 brengt de noorderlingen wederom onder Utrechts bestuur. In 1956 krijgen de drie noordelijke provincies een eigen bisschop. De formele stichtingsdatum is 2 februari 1956.

Bisschop Ron van den Hout

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout is op zaterdag 3 juni tot bisschop gewijd en heeft daarna de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit genomen.

STATIE VD HOUT 59

Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout werd geboren als oudste in een Brabants gezin van drie kinderen. Hij groeide op in Diessen, een dorp in de huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg. Zijn vader was automonteur, beide ouders kwamen van een agrarisch bedrijf. Omdat hij op zaterdagen en in de vakanties werkte op een tuinbouwbedrijf begon hij aan een studie aan de HAS in ’s-Hertogenbosch en rondde deze ook af.

Aansluitend studeerde hij op het in 1987 door mgr. J.G. ter Schure nieuw opgerichte diocesaan seminarie Sint-Janscentrum dat onder leiding kwam te staan van rector drs. A.L.M. Hurkmans, de latere bisschop. In deze periode ontstond zijn interesse voor het Oude Testament en voor Hebreeuws. Na de priesterwijding op 5 juni 1993 en na een jaar als priester te hebben gewerkt in het centrum van Helmond vroeg mgr. Ter Schure hem een licentiaat te halen aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome (Bijbelse theologie). Tweeëneenhalf jaar woonde en studeerde hij op het Nederlands College op de Aventijn.

Teruggekeerd in Nederland werd hij na een tweetal tijdelijke opdrachten benoemd tot pastoor van de parochie Drunen (Lambertuskerk) en vrij kort daarna ook tot pastoor van de parochie Sint-Jan Evangelist te Elshout. Beide parochies voegde hij samen tot een pastorale eenheid en daarna tot een fusie. In deze periode van pastoraat gaf hij college op het Sint-Janscentrum en werkte hij in deeltijd aan een proefschrift dat hij verdedigde op 12 mei 2009.

Mgr. dr. C.F.M van den Hout werd op 1 april 2017 door paus Franciscus benoemd tot de vijfde bisschop van Groningen-Leeuwarden. Op 3 juni 2017 werd hij tot bisschop gewijd en nam hij de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit.

Ga hier naar de website van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Bisdomberichten

Documenten 2019-016 Bisdombericht.pdf
 Documenten 2019-015 Bisdombericht.pdf
 Documenten 2019-014 Bisdombericht.pdf
 Documenten 2019-013 Bisdombericht.pdf
 Documenten 2019-012 Bisdombericht.pdf
  Documenten 2019-011 Bisdombericht.pdf
 Documenten 2019-010 Bisdombericht.pdf
 Documenten 2019-009 Bisdombericht.pdf
 Documenten 2019-008 Bisdombericht.pdf