Tarieven 2021

Jaarabonnement parochieblad ‘De Vijfkracht’ (verschijnt 9 keer

per jaar) € 15,00

TARIEVEN VOOR LITURGIEVol tarief Kerkbijdragetarief
Mis/gebedsintenties€9€9
Doopsels € 50€ 25
1e H. Communiecatechese€ 50€ 25
Vormselcatechese€ 50€ 25
Huwelijk/Jubileum/Bijzondere viering€ 900€ 450
Huwelijk op andere locatie dan de kerk € 600€ 300
Begrafenis/crematie vanuit de kerk€ 1100€ 550
Begrafenis/crematie zonder gebruik van de kerk € 800€ 400
Uitvaart zonder collecte, extra bijdrage        € 300€ 300
Bijdrage bij verzoek uitvaart met livestream Bedum€ 95€ 95
Gebruik baar wagen€ 50€ 50

TARIEVEN VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 2)

GRAVENVol tarief Kerkbijdragetarief
Enkel graf (grafrecht 20 jaar)€ 1000€ 500
Dubbel graf (grafrecht 20 jaar)€ 2000€ 1000
Onderhoud enkel graf€ 600€ 300
Onderhoud dubbel graf € 1200€ 600
Verwijdering zonder kelder enkel graf€ 400€ 200
Verwijdering zonder kelder dubbel graf€ 800€ 400
Verwijdering met kelder enkel graf€ 1200€ 600
Verwijdering met kelder dubbel graf€ 1200€ 600
Totaal zonder kelder enkel graf€ 2000€ 1000
Totaal zonder kelder dubbel graf€ 4000€ 2000
Totaal met kelder€ 2800€ 1400
Verlenging met 10 jaar € 800€ 400
1) Voor de locatie Bedum is het een onderdeel van Kerkbalans € 50 minimum bijdrage + € 15
2) Kostendekkend tarief van de kosten voor delven en dichten, per begraafplaats verschillend, vooraf wel bekend.
KINDERGRAVEN
Kindergraf tot 12 jaar € 250
Onderhoud € 150
Verwijdering zonder kelder€ 100
Verwijdering met kelder € 300
Totaal zonder kelder € 500
Totaal met kelder€ 700
Verlenging 10 jaar €200
URNENGRAVENKERKBIJDRAGE-TARIEFVol tarief
Urnengraf € 250€ 500
Onderhoud € 150€ 300
Verwijdering € 100€ 200
Totaal € 500€ 1000
Verlenging met 10 jaar € 200€ 400