Zalig Kerstmis

De Heilige Familie met Engelen – Rembrandt van Rijn, 1645

Vaak worden Jezus en zijn ouders afgebeeld in de stal van Bethlehem. Rembrandt kiest voor een ander tafereel, namelijk dat van een normaal huisgezin. Op de voorgrond ligt Jezus te slapen in een wiegje. Naast hem zit zijn moeder die, kennelijk verdiept in lectuur (de heilige Schrift), zich even naar het wiegje neigt. Op de achtergrond is Sint Jozef te zien aan het werk in zijn timmermanswerkplaats. Jozef is bezig een juk te vervaardigen. Dat juk verwijst zowel naar Jesaja 9:3 ‘Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, U breekt ze stuk als op de dag van Midjan’, waarin de komst van de Messias wordt aangekondigd, als naar het Evangelie volgens Matteüs 11: 29-30 waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt: ‘Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’