Week van Gebed voor Eenheid

‘Doe goed zoek recht’ is het thema van de Week van Gebed voor Eenheid onder christenen. Deze week is bedoeld om verbinding tot stand te brengen. Aankomende zondag 22 januari is er op initiatief van de Raad van Kerken een oecumenische viering in de H. Jacobus de Meerderekerk te Uithuizen. Aanvang: 19.00 uur. Voorganger is ds. P. Zuidema van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. De Cantorij onder leiding van Astrid Kamminga zal zingen met muzikale begeleiding van Eddy Mul. Na afloop is er koffie in de kerk.