Lees hier de overweging van de Tweede Advent van 10 december 2023!

PREEK  2e ADVENT 9 en 10 december 2023

Jesaja 40, 1-5.9-11; 2 Petrus 3, 8-14; Marcus 1, 1-8

We kijken er op dit moment met veel respect naar: niet alleen naar de kerstbomenverkopers, de mensen die de steden en dorpen opsieren voor de Kerst, maar ook naar de velen die als ondernemer alles aansjouwen om straks winkelend Nederland weer tevreden te kunnen stellen. Wat moeten mensen toch een energie hebben en een kracht in hun armen om lange dagen te maken en te doen wat gedaan moet. Hetzelfde geldt in de landen waar op dit oorlog is: wat wordt er aan gewicht verzet om mensen nog enigszins veilig te houden tegen bombardementen en al het brute geweld. En dan spreken we nog niet eens over Ter Apel en omstreken waar zelfs hulpdiensten de handen uit de mouwen steken om onderdak en warmte te bieden aan vluchtelingen, gezinnen, kinderen. Als je er over nadenkt wat er aan menskracht in de baan is voor de naaste dan spreken we nog niet over de Kerst-In hier gister in Winschoten, dat is niet in woorden te vatten. Waar halen mensen de kracht vandaan? Kracht, gewicht-heffen, adem en energie opbouwen om bergen te verzetten.

Dat is trouwens erg actueel op dit moment: we noemen het: krachttraining – ontzettend veel Nederlanders zijn weer gaan sporten, op fysio of gym gegaan om weer sterk en krachtig te worden. Ook artsen raden het aan: als je ‘n nieuwe heup of knie hebt, is het belangrijk je spieren sterk te maken zodat je ertegen kunt. Kracht. Het is ook het hoofdwoord in de lezingen vandaag:

Jesaja moet als profeet heel wat kracht bijzetten om zijn volk perspectief te bieden: in ballingschap hebben veel mensen de indruk dat er voor hen geen toekomst meer is: ze zijn ervan overtuigd dat hun God hen in de steek heeft gelaten. Jesaja herinnert zijn volk aan hoe God met mensen omgaat: Hij is geen tiran, geen onverschillige God, maar een herder, bekommerd om ieder mens.

En we zien veel overeenkomsten met onze wereld vandaag: Misschien is ónze ballingschap wel dat velen het gevoel hebben de weg kwijt te zijn, en ook wereldleiders, de mensen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, niet meer weten hoe het met onze wereld verder moet: alsof ze geen kracht hebben ontwikkeld om te handelen als het moeilijk wordt: de miljoenen vluchtelingen, de zorg om het klimaat, de oorlogen en de armoede in de wereld, zou met flinke spierballen aangepakt kunnen… en het vertrouwen dat God er voor ons is en blijft, zou veel troost en kracht moeten geven. Hierbij sluit Johannes de Doper precies aan…een paar honderd jaar na Jesaja herhaalt hij de boodschap van Jesaja: ‘God is op komst, met kracht. Hij komt als een herder.’ Dus maak ruimte in je eigen leven voor Hem, neem eens tijd voor krachttraining van je geloof.

Als we vandaag lezen uit de proloog van het Marcus-evangelie, zien we wat ook ons hier en nu gevraagd wordt als voorbereiding op Kerstmis: wegen banen, paden recht maken. Nou, dat gaat niet vanzelf… daar heb je wel wat spierballen voor nodig. Maar… schrijft Marcus… je hoeft het niet alléén te doen: Johannes de Doper sprak met vooruitziende blik: Hij verwijst naar Hem, die de echte Sterke is, die de wereld met een warm hart en met stevige hand beter zal maken, veranderen… Maar je moet wel sterk in je schoenen staan om vrede en liefde te verkondigen in een wereld waarin ‘t niet vanzelfsprekend is en niet populair om goed te doen. Krachttraining: dat is in feite de Advent… oefenen, oefenen, oefenen in goedheid, in liefde doen en liefde delen.

Soms denken we wel eens dat in onze wereld alles staat of valt met de tegenstelling ’sterk en zwak’: de voorbeelden zijn er: Oekraïne-Rusland, Gaza-Israël, de kleine tegen de grote…  Waarom eigenlijk?  Is het niet zo dat ieder van ons even sterk en moedig en krachtig is, als het aankomt op geloof en vertrouwen?  Dat juist een groot geloof en vertrouwen ons ijzersterk maakt? God zal als een Herder voor ons zorgen, in een klein kind kómt Hij met kracht – en zijn armen zijn niet alleen sterk genoeg om te héérsen, maar ook om ons te drágen, om ons te helpen en te troosten, om ons met zachte hand de goede weg te wijzen. Echte vrede begint met kracht en zwakheid gelijk te schakelen.

Onze grote Krachttrainer met een hoofdletter is God zelf – en Hij helpt ons oefenen en geloofskracht te ontwikkelen zodat we met vrede in ons hart kunnen uitzien naar Kerstmis. Dat doen we dan ook. Een mooie Adventstijd gewenst!  Amen.