Lees hier de overweging van 26 november 2023!

PREEK CHRISTUS KONING 25-26 november 2023

Ezechiël 34, 11-12.15-17; 1 Korinthe 15, 20-26.28; Mattheüs 25, 31-46    

Rood potlood? Wie/wat kruis ik aan??

Het is het wèl geworden de afgelopen week: de week van het rode potlood… wat één vinkje, wat een aantal miljoenen ingevulde rode rondjes teweeg kunnen brengen in een klein land als het onze.

Ooit maakten we examens met multiple choice… meerkeuzevragen, weet u het nog? Het bestaat nog steeds: we moesten vakjes invullen met antwoorden op de vragen… en wat twijfelde je vaak! Het was deze week met de rode potloden niet anders… En de grote vraag die boven onze verkiezingen hing: wie wordt de nieuwe premier, wie pakt de nieuwe politieke leiding?

Stem ik op hèm of stem op haar of niet? Wat verwacht ik van een leider?   

De Kerk viert op de laatste zondag van het kerkelijk jaar het feest van Christus Koning, waarin het leiderschap van de koning van Israël in het Oude Testament én het leiderschap van Jezus in het Nieuwe Testament centraal staan. Het rode potlood is meer dan ooitbelangrijk om minstens na te denken over waarom wij christenen zijn, volgelingen van deze Koning Jezus… waarom wij van Zijn beweging zijn en wat vraagt dat van ons …

Nee, natuurlijk evalueren we hier de verkiezingen niet, maar dat potlood zet ons aan het denken over wat wij zelf zien als en verwachten van mensen die ons voorgaan in het goede – in eerlijk beleid, in rechtvaardig verdelen, in het verbeteren van de aarde en het welzijn van de bewoners. Wat zijn de rondjes die wij aankruisen als volgelingen van Jezus? Wat is belangrijk?  

Het evangelie is er duidelijk over: Jezus wordt in deze lezing zowel met een koning als met een herder vergeleken. Zijn koningschap is onlosmakelijk verbonden met zijn herder-zijn waarin de zorg om het geluk van mensen zo centraal staat. Het is geen toeval dat Hij op koninklijke wijze met mensen omgaat. De herder uit de eerste lezing en de koning uit het evangelie vallen samen en worden in de Schrift op meerdere plaatsen in één adem genoemd. De goede herder: de beste garantie voor het welzijn van allen. Een voorbeeld is koning David, die beide in zichzelf verenigde. Koning geworden, bleef David in feite wie hij was: de herdersjongen er was voor de schapen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Als je op hem stemde, kwam je vanzelf op het spoor van God: Hij werd de ‘Herder Israëls’ genoemd en beschrijft dit in zijn eigen gedichte psalmen …  Daarom ook dat de eerste en de derde lezing vandaag zo sterk met elkaar verbonden zijn: alleen al door de beeldspraak van een herder die scheiding maakt tussen schapen en bokken: Hier gaat het over Gods oordeel – of wij Gods partijprogram wel vorm hebben gegeven, concreet gemaakt, Zijn woorden in daden hebben omgezet. Daarop zullen we ooit bevraagd worden – zo zegt dit evangelie. Maar we zullen nooit bevraagd worden op: hoeveel euro’s heb je op de bank? Hoeveel diploma’s aan de muur? Hoeveel titels voor je naam? Is allemaal prachtig maar altijd zal de vraag zijn: wás je er voor je medemens? Kon de ander door jou tot zijn of haar recht komen? Als je kon kiezen en invullen voor de ander of voor jezelf – wat koos je? Als je kon kiezen tussen materieel en menselijkheid: wat vulde je in?

Zo vaak als we terugkijken op het leven van mensen, weten we niet meer wat hun successen en overwinning in munten opbracht, maar wel dat de ander ervan deelde – dat men de honger, de dorst, de kou en de leegte van iemand vulde met warmte en hartelijkheid, met eten en drinken en kleding en aandacht. We noemen dit de werken van barmhartigheid in het evangelie van Mattheüs 25. We leren ze ook altijd aan de vormelingen.

Daarom dat de werken van barmhartigheid nog altijd super-actueel zijn:

Elk voedselpakket, elk kerststukje, elk kort bezoekje of lief kaartje, elke weggegeven winterjas of envelopje is een teken van herderschap, is een koninklijk gebaar, is een teken dat wij de juiste vakjes hebben ingevuld om bij deze Jezus te horen – om Gods aarde in stand te houden.

De wereld heeft leiders nodig zoals kinderen en jongeren leiding nodig hebben en elke mens op aarde een tegenover, iemand die er voor je is.

Dat wij in deze nieuwe tijd met het rode potlood elkaar bij de les houden, soms corrigeren en helpen bij multiple choice de goede keuzes maken, telkens maar weer opnieuw. Dan groeit dat koninkrijk van God hier op aarde, ook hier en nu. Amen.