Lees hier de overweging van 2 april 2023, Palmpasen!

KORTE OVERWEGING PALMPASEN 2023

De Goede Week, de Stille week, is vandaag begonnen… een week van kleur!

Naast het paars van maandag en dinsdag is er donderdag het wit, vrijdag het rood, paaszaterdag het paars dat overgaat in wit en Pasen zelf het wit, terwijl u thuis misschien straks met geel gesierd hebt.

We lazen het PASSIE – verhaal en daarom is het ook vandaag rood – Passie in eigenlijk alle betekenissen van het woord vandaag…Passie in de betekenis van (1) liefde – je passie voor bloemen, de natuur, vee, gepassioneerd over je vak vertellen…Passie in (2) de betekenis van het lijden van Jezus – de Mattheus-, Markus-, Lucas- en Johannes-Passion worden opgevoerd….

En passie ook nog (3) in de betekenis van ‘passief’: zowel liefde als lijden: het overkomt je en je ondergaat het…

Natuurlijk is het verhaal van de intocht in Jeruzalem bekend: de ijver, de passie waarmee mensen zwaaien met takken, hun jassen op de grond leggen en heel hard roepen, schreeuwen, zingen: ‘Hosanna’ is indrukwekkend… wat een energie en wat een hoop spreekt er uit die woorden, je zou er een kleur van krijgen… Mensen waren al van Jezus gaan houden, hadden al hun vertrouwen op hem gevestigd. Het rood van de liefde, passie als liefdesverklaring.

Maar zodra ze zagen dat Jezus niet te paard maar op een ezel de stad binnen-kwam, veranderde het rood al bijna in een blauw zwaailicht – waren er mensen groen van ergernis – sloegen velen wit uit van schrik… Immers, hun passie, hun liefde voor deze Jezus – waar ze zoveel kracht uit putten, energie, hoop, waardoor ze weer eens gelukkig waren, kreeg een heel andere kleur.

Een ezel…Nu mag de ezel niet klagen over gebrek aan sympathie. Hij wordt in de Bijbel wel twee keer vaker vernoemd dan het paard. En waar het paard staat voor macht, overheersing en oorlog, drukt de ezel eerder zachtheid uit en vrede. Maar…. Bij Jezus’ intocht lijkt de ezel minder geslaagd. Een man op een ezel levert weliswaar geen gevaar op, maar deze ezel leek toch de voorbode van een tragisch einde… de toegejuichte Jezus bleek geen held maar een zonderling… geen baas maar een knecht, Passie – in de zin van ‘lijden’ – een zware weg wachtte hem… vernedering, sjouwen, pijn…  the Passion zoals ie donderdag in Harlingen wordt opgevoerd, de Mattheuspassion zoals ie deze week overal wordt uitgevoerd:  ‘erbarme dich’… En ja, Jezus vereenzelvigt zich met deze ezel –draagt bewust geen gouden kroon, geen purperen koningsmantel maar rood, de kleur van bloed – en later een doornenkroon – hij voelde de pijn en de stekeligheid van tegenstanders…

En ja, Hij onderging het passief – net als de ezel die hem droeg – Hij wist wat er zou gebeuren en Hij voelde het einde naderen… Indrukwekkend – de ezel – alsof die zei: “Je moet mij niet eren, maar degene, voor wie ik het doen mag.”  Misschien helpt deze gedachte ook ons de hele Goede, Stille Week door: dat we niet vergeten in wiens dienst wij leven. Dat we de eer niet voor onszelf opeisen maar dat we Jezus als het waren mee-dragen door de dagen heen. Hij heeft immers geleefd voor ons en is voor ons gestorven.

En goddank is Hij ook voor ons weer opgestaan. Amen.