Salve Regina

Mogelijk put u kracht uit onderstaand filmpje uit Brazilië. Er zingen 450 mensen mee uit 33 landen. Gezongen wordt het Salve Regina.

Het Salve Regina is een van de vijf Maria-antifonen die in kloosters worden gezongen tijdens het getijdengebed aan het einde van de completen. 

Het Salve Regina maakt deel uit van de officiële liturgie van de Romeinse ritus. Het wordt in de kerk meestal gezongen tussen Drievuldigheidszondag en het hoogfeest van Christus Koning.