Wijziging reserveren in Kloosterburen en Uithuizen

Per 1 oktober is er een wijziging in het reserveren voor een viering. Voor de twee grootste kerkgebouwen van de H. Liudgerparochie, de H. Jacobus de Meerderekerk in Uithuizen en de St. Willibroduskerk in Kloosterburen geldt, dat vanaf die datum iedere parochiaan zich bij de kerk kan aanmelden voor een viering. De namen zullen in de doorgang worden genoteerd. Het reserveren via de mail of telefonisch bij de coördinator komt hiermee voor deze beide locaties te vervallen. 

De coronatijd duurt voort. In het voorjaar hebben de bisschoppen gevraagd aan de parochies, hun pastorale kaders en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden.

Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.


Amen