Wereldgodsdienst

Het christendom blijft met meer dan 2,5 miljard gelovigen de grootste religie ter wereld, zo vermeldt de Belgische website Kerknet. Daarna volgen de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme.
De meeste christenen wonen in Afrika (692 miljoen), gevolgd door Latijns-Amerika (612 miljoen) en Europa (568 miljoen). 
Met meer dan 1,2 miljard blijft de rooms-katholieke kerk de grootste christelijke geloofsgemeenschap.