Website vierpinksteren.nl

De Nederlandse bisschoppen hebben evenals voor Pasen een website geopend voor Pinksteren. Vierpinksteren.nl biedt parochianen handreikingen om in coronatijd Pinksteren thuis te kunnen vieren. 

Pinksteren is voor christenen de bekroning van Pasen: de verrijzenis van Jezus Christus wordt bekrachtigd door de gave van de Heilige Geest. 

Het Joodse volk viert zeven weken na Pesach het Wekenfeest of Sjavoeot. De uittocht uit de slavernij in Egypte wordt bekroond met het geven van de twee tafelen van het Verbond. In de met bloemen versierde synagoge worden ’s morgens de Tien Geboden gelezen, symbolisch voor de hele Tora. De mens is er dag en nacht, met lichaam en ziel, mee verbonden. Leren uit de Tora staat centraal op Sjavoeot. 

De Tien Geboden op perkament, Amsterdam.