Vormsel

Zondag 23 januari zullen jongeren uit de Liudgerparochie het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. In verband met de coronamaatregelen kunt u de feestelijke Eucharistieviering bijwonen via de livestream. 
 https://www.youtube.com/watch?v=mYuB_uN_UoA

Mgr. Ron van den Hout en pastor Nellie Hamersma gaan voor in de Bonifatiuskerk in Wehe-den Hoorn. Aanvang 11.30 uur.

Het sacrament van het vormsel voltooit de zalving na het dopen. De vormeling ontvangt de heilige Geest.
Het woord vormsel vindt zijn oorsprong in het Latijnse woord ‘firmare’, wat bevestigen. verstevigen betekent.

Galaten 5:22: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.