Verkiezingen

Op 17 maart kunnen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. Dit keer doen 37 partijen mee met de verkiezingen. Dat is een naoorlogs record. Vanwege het coronavirus mogen kiezers van 70 jaar en ouder ook per brief stemmen. Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn in alle gemeenten een aantal stemlokalen geopend voor kiezers die als gevolg van het virus tot de risicogroepen behoren.

Het is belangrijk om een verantwoorde keuze te maken. Dat doe je bijvoorbeeld door kennis te nemen van de standpunten van politieke partijen. Bijvoorbeeld aan de hand van de verkiezingsprogramma’s die op hun websites staan.

Wij als gelovige mogen bij het stemmen op een kandidaat ons laten leiden door de Heilige Schrift. Om een juiste keuze te kunnen maken kun je je afvragen wie zich het meest inzet voor een rechtvaardige samenleving, voor armoedebestrijding, de vrijheid van godsdienst of het behoud van christelijke normen en waarden.

Het uitbrengen van een stem is dus een hele verantwoordelijkheid. Nog twee weken te gaan.