Vastenactie

De H. Liudgerparochie Noord-Groningen zamelt dit jaar tijdens de Veertigdagentijd geld in voor het project van de Stichting Lumen Mundi. Deze is gevestigd in het noorden van Ghana en is mede opgericht door Margreet Carpay. Zij is de drijvende kracht achter de organisatie die kinderen met een verstandelijke en/of fysieke beperking toegang wil geven tot onderwijs. Daarnaast zijn er plannen voor jong volwassenen met een beperking, om hen workshops aan te bieden en hen zo te ondersteunen, zodat ze beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

De kinderen worden zichtbaar gemaakt in de gemeenschappen door excursies, gezamenlijke speelplekken, voorstellingen en lezingen in de school te organiseren en niet beperkte kinderen hierbij te betrekken.

Alles gebeurt in nauw overleg met leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Dit is ongebruikelijk in Ghana, mensen hebben altijd geleerd om te doen wat er gezegd wordt. De leerkrachten stimuleren dat iedereen zelf nadenkt, want hun uitgangspunt is dat iedereen gelijkwaardig is en een waardevolle mening heeft. Ieder mens wordt gehoord en gezien, ook de kinderen.