Synode over de toekomst

Op 4 oktober begint de laatste fase van de historische synode over de vernieuwing van de Rooms-Katholieke Kerk. In Rome zullen de ruim 360 deelnemers een maand lang vergaderen over verschillende onderwerpen.  

Mgr. Th. Hoogenboom is door de bisschoppen gekozen om als afgevaardigde van Nederland naar de synode te gaan. Wat hij daar gaat zeggen is vertrouwelijk.
De synode is uniek omdat alle parochianen konden meedenken aan de hand van de thema’s communio, participatio, missio. In elk bisdom vonden op uitnodiging van paus Franciscus gesprekken plaats over richtvragen die door de bisschoppen werden aangereikt. 
De synode duurt drie jaar en eindigt in oktober 2024. Klik hier voor het verslag van het synodaal proces in Nederland.
Lees meer over synodaliteit.