De Schelp begint nieuw schooljaar voor het eerst in het Boukemapark

De katholieke basisschool RKB de Schelp is het schooljaar voor het eerst begonnen in de nieuwe Brede School. Zoals bekend verhuisde de school vorig jaar na de herfstvakantie naar het Boukemapark. Hemelsbreed ‘slechts’ 900 meter. Toch bracht het een grote verandering teweeg. De kinderstemmen op het schoolplein verstomden en het straatbeeld van wachtende ouders op het plein veranderde. 

Afgelopen zomer is het lege terrein naast onze H. Jacobus de Meerderkerk bouwrijp gemaakt. Op de plek waar de Schelp stond worden nieuwe huizen gebouwd. Ook daaromheen zijn kavels in gereedheid gebracht voor woningbouw. De Stichting Uithuizer Woningbouw zal er dertig nieuwe woningen bouwen. Verder komt op de hoek van de Hoofdstraat en de Maarweg een woonboerderij met starterswoningen.

De sloop van de basisschool in april 2020 betekende tevens het een einde van een tijdvak van 145 jaar katholiek basisonderwijs naast onze kerk. Om te bezien hoe het godsdienstig onderwijs zich in Uithuizen ontwikkelde, gaan we terug naar het begin van de 19e eeuw. Het geven van onderwijs was tot 1806 uitsluitend voorbehouden aan de Kerk. In 1806 ontstond het instituut Openbare School. De kinderen van de Doopsgezinde en RK Kerk gingen met de andere dorpskinderen naar een en dezelfde school. De band met de Kerk werd echter allerminst verbroken. De Openbare School werd uitgebreid met een tweede school aan de Spuistraat, thans het St. Vincentiusgebouw. De eerste school, de karspelschool, bevond zich in de huidige De Rank. In 1860 werd een Gereformeerde School aan de Oosterstraat gebouwd en in 1875  een Rooms Katholieke Basisschool aan de Hoofdstraat-West. Deze stond ten zuidwesten van het kerkgebouw. Ook kwam daar het woonhuis van het eerste schoolhoofd, de heer H.P. Peutz. In 1890 telde de katholieke school 108 leerlingen.

In het jaar 1989 werden de oude school en de schoolwoning gesloopt en werd op dezelfde plek een nieuw schoolgebouw gebouwd, de RKB de Schelp. Pastoor Schaafsma legde op 30 juni 1989 de eerste steen. 

Achtereenvolgend waren na H.P. Peutz de volgende personen hoofdonderwijzer op de katholieke basisschool: 1912-1924 J.v.d. Vegt, 1924-1962 B.A. Scholtens, 1962 B.A.A. Vogt, opgevolgd door J.J. v.d. Gulik. Van 1974 tot 1981 H.J.M. Bastiaans, vervolgens tot 1982 waarnemend hoofdonderwijzer J.H. van Bergen, vanaf 1982 tot 2000 S.C. Bijman, van 2000 tot 2007 J. Wewerinke-van Etten. Tot november 2015 P. Crijns. Daarna M. de Boer, H. Pijfers en met ingang van 2020 J. Smit-Hanekamp.

Bronnen: Op de goede weg – S.C. Bijman

Geschiedenis van Uithuizen – Alje Bolt

De school stond sinds oktober 2019 leeg. De kinderen en leerkrachten verhuisden na de herfstvakantie naar de nieuwe Brede School samen met de twee andere basisscholen uit Uithuizen.
De fietsenstalling getuigt nog van de school.