Schema van kerkdiensten beter in beeld op onze website

Op dinsdag 26 juli vergaderde het websitegroepje van de parochie. Webmasters zijn Kees Evers en Cathelien Oosterhuis. In het groepje zitten ook Koos Poelma en pastor Dorus Wubbels. Deze keer was ook Hans de Preter aanwezig, die binnen het parochiebestuur ‘communicatie’ als aandachtsveld heeft en door wiens bemiddeling deze website van ‘Word Press’ tot stand is gekomen.

Vieren

Toen we de site pas hadden, plaatsten we veel informatie die wijzelf belangrijk vonden. In de loop van de afgelopen jaren is onze nadruk gewijzigd. Het is belangrijk te denken vanuit wat bezoekers willen weten. Hun belangrijkste vraag is: waar en wanneer zijn vieringen? Onze homepage begint voortaan direct met dit onderwerp en bevat gelijk een link naar de agendapagina waar de vieringen netjes vermeld zijn.

Doel

Het belangrijkste doel van de site is het verbinden van parochianen. Parochianen zien elkaar vooral bij vieringen en de meesten kerken niet wekelijks. Toch zijn we een gemeenschap. Het is de kunst contact te houden. De site is een soort digitaal kerkplein. Wat leeft? Wat is belangrijk? We gaan er nog meer aan werken dat elke locatie een paar voelsprietmensen hebben, een soort correspondenten, die info leveren aan de webmasters. Uiteraard is ook het informeren van outsiders een doel; de site wordt vanuit veel landen bekeken.

Kanalen

De parochie heeft verschillende informatiekanalen.

  • Het parochieblad ‘De Vijfkracht’ is een geprint blad dat tien keer per jaar bij abonnees wordt thuisbezorgd. Het valt te vergelijken met een maandblad en wordt goed gelezen. Het bestaat uit parochiebreed nieuws en nieuws vanuit de locaties. 
  • Liudgerbrieven worden alleen bij uitzondering geschreven, als er iets is dat iedereen, of mensen van één locatie, vóór de verschijning van het volgende parochieblad moeten weten. De brief wordt als email verstuurd.
  • De website bevat achtergrondinformatie over de context en geschiedenis van de parochie maar vooral actualiteit: agenda en bijdragen. Het is een soort dagblad. 
  • Facebook wordt gebruikt als sprinkplankje naar de website.  

Vergelijk

Aan de hand van een synthesedocument vergeleken we onze site met sites van de andere parochiesites van het bisdom. We besloten dat we tevreden zijn over onze eigen site. De opbouw hoeft dus niet veranderd te worden.

Voor de vergadering aan waren de meer dan 100 categorie-woordjes van geanalyseerde sites op tafel uitgespreid. Bovenaan de menubalk en categorie-woordjes van eigen site en daaronder alle overgebleven woordjes die op onze site niet vóórkomen. Hiervan besloten we vier woordjes toe te voegen aan onze eigen site.

Mensen

Een parochie is een gemeenschap van mensen. Vanwege privacy zijn we zijn vanaf het begin terughoudend met het in beeld brengen van mensen. Als gefilmd wordt, vraagt het technische team eerst of er bezwaar tegen filmen is. Als er geen bezwaar is, kunnen zulke filmpjes en foto’s ook op de site.

Missie

Aandacht voor de geschiedenissen en gebouwen van de vijf locaties is bewust op de menubalk onder ‘Liudger en wij’ ondergebracht omdat zijn leven en instelling ons parochiepatroon zijn.

Benader ons gerust voor suggesties. We zijn immers een communicatiegemeenschap.