Samengekomen in de Zionskerk

Christenen uit Uithuizen en omgeving kwamen zondag 7 november samen in de PKN kerk voor de oecumenische viering op Willibrordzondag. Voorgangers in de Zionskerk waren ds. Lucas Tiesinga en namens onze kerk Ria Carpay. Het was een mooie viering met een goede preek van ds. Tiesinga. Tijdens het zingen klonk prachtige orgelbegeleiding. Voor de kinderen was er kinderwoorddienst. Alvorens zij daarheen gingen, was er een spelmoment. Het ging over de ‘schapen en hun herder’. De kinderen moesten de stem van hun herder herkennen, in dit geval de stem van hun vader of moeder in de kerk.

Het was voor ds. Tiesinga de laatste oecumenische viering onder de paraplu van de Raad van Kerken. Per 1 januari 2022 gaat hij naar Drenthe en dat betekent dat de PG Uithuizen vanaf die datum vacant is. Pastoraal medewerker Janny Prins gaat volgend jaar met pensioen.