Processie afgelast

De jaarlijkse feestdag van de H. Liudger (724 – 809) in Essen-Werden werd dit jaar in sobere vorm gehouden vanwege de coronapandemie. De Eucharistieviering in de prachtige basiliek ging door met een beperkt aantal mensen, maar de processie werd afgelast. In al die jaren is dat slechts een keer eerder gebeurd vanwege flinke regenbuien.

Bisschop Overbeck ging samen met de monnik Laurentius Schlieker voor op het Ludgerusfest. Schlieker beschreef de Nederlandse missionaris en bisschop Liudger als een man die ‘een uitgebreide opleiding had gevolgd en die de moed had om een ​​riskant leven te leiden. ‘Voor Ludgerus was elke dag een ‘vandaag’, een uitnodiging om niet vast te houden aan het verleden, noch terug te schrikken voor de ondoorzichtige toekomst.’

Het Ludgerusfest vindt elk jaar op de eerste zondag van september plaats in Werden. St. Liudger trok in de 8e eeuw als apostel van de Friezen en Saksen door Nederland. Hij was bisschop van Münster en tevens stichter van de benedictijnenabdij in Werden. In de Sint Ludgeruskerk bevindt zich de crypte met de schrijn van de heilige Liudger. Hij geldt als een van de belangrijke heiligen van Europa. De heilige Liudger is de patroonheilige van onze parochie sinds de fusie van de vijf Rooms-Katholieke kerken in Noord-Groningen in 2015.

Onze parochie ging in de herfstvakantie 2017 een dag naar Essen-Werden. We bezochten daar onder andere de Sint Ludgeruskerk en hielden een Eucharistieviering.
Mintard, Noordrijn-Westfalen.