Preek van Hemelvaartsdag 13 mei 2021

OVERWEGING HEMELVAART 2021

Met kinderen die hun eerste Communie gaan doen ‘als-dat-kan’….

Ze waren inmiddels onder een laagje stof terechtgekomen…. de ‘voorzittershamers’ die in de loop der jaren in mijn werkkamer terecht gekomen zijn….Alle groepen waar ze ook maar ooit gebruikt werden, liggen al lange tijd stil…..alsof er iets ‘weg’ is, ten hemelgevaren…opgelost in het niets… Maar…als je weer even naar de hamer kijkt, dan weet je dat het nooit om ‘voorzitten’ of om ‘de baas zijn’ gaat, maar om de hamer als hét symbool van de timmerman… om de hamer als instrument om iets vast te zetten, af te spreken, voort te duwen, goede en wijze beslissingen te nemen.

Een belangrijk ding, attribuut, gekoppeld aan de gedachte en de betekenis van de dag van vandaag… hemelvaart 2021. Iedereen is vrij… maar wat vieren we?

Jezus stijgt op naar de hemel…of zoals het door Lucas is opgeschreven in de 1e lezing: Hij werd omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

En als iemand wég is, of dat nu naar de hemel is, op reis of gewoon vertrokken, dan rèst ons altijd iets – iets tastbaars, zichtbaars, dat ons doet denken aan deze persoon, aan deze voorzitter, aan deze vader, moeder, opa, oma, collega, vriend.  Zo is het gegaan met deze Jezus… De lezingen van deze hemelvaartmorgen laten zien dat Jezus ontzettend veel achterliet: Eerst al die zin: jullie zullen kracht krijgen van de Heilige Geest om over mij te vertellen in Jeruzalem.

Wow! En Paulus in de 2e lezing vraagt of ze, als Hij er niet meer is, in één lichaam en in één geest met elkaar willen leven – en natuurlijk: dan is het misschien wel eens nodig om met de hamer op tafel te slaan… om mensen wakker te houden en te zeggen: kijk, deze Jezus is wel weg maar Hij heeft zoveel gaven gegeven, zoveel achtergelaten, Hij heeft zóveel getimmerd aan de weg om jullie sterk en blij door het leven te laten gaan – Paulus noemt die dingen ook op: de één is profeet, de ander herder, weer een ander leraar of werkt in de zorg. En in het evangelie geeft Jezus hen en ons als het ware zijn timmermanshamer mee om de wereld in te gaan en bij alles wat we zeggen en doen, ons wakker te maken, enthousiast te krijgen, ons leren goede dingen te zeggen en óm te zien naar elkaar. Beste jongens en meisjes die aan gaan deelnemen aan de tafel van Jezus, over een poosje of binnenkort: natuurlijk gaat het om Jezus als jullie je eerste Communie ontvangt in de Kerk: en dat lijkt makkelijk: je schuift aan en het is klaar…maar als je vriend wordt van Jezus, dan krijg je ook iets van Hem aangereikt dat altijd aan Hem doet denken. Zo is Hij nooit echt weg. Dat is voor ons, grote mensen hier en nu hetzelfde: dat Heilig Brood en dat delen met elkaar, dat helpt ons altijd weer om te doen wat Jezus deed en te vieren dat Hij niet echt weg is, maar dat Hij onze Helper is, onze schaduw, onze kracht op de achtergrond. Als we de voorzittershamer van Jezus, de timmermanshamer van Jezus’ vader Jozef, aanpakken om goede dingen mee te doen, met woorden of met onze handen, dan zijn we ‘geborgen in zijn liefde’ (thema)– dan is Hij altijd om ons heen. Daar wordt het leven veel leuker van en de wereld veel beter, absoluut, dat kan niet anders. Amen.