Preek van 6 december 2020

PREEK   2e zondag Advent B   6 december 2020

Jesaja 40, 1-5;9-11; 2 Petrus 3, 8-14; Marcus 1, 1-8     ‘pakketje via de bode’

Het was één van de meest uitspringende berichten deze week in het nieuws, naast het vaccin en de straks samenwerkende IC’s: de pakketdienst van PostNL kan de Sinterklaasdrukte niet meer aan – alsof in deze zo gevaarlijke tijd van wachten, nu we zelf niet zoveel bewegingen durven maken en we toch tekens van nabijheid willen afgeven in de vorm van postpakketjes…en dan heb ik het nog niet eens over het app- en email-verkeer en de vele bloemen en kerststukjes die deze dagen al worden bezorgd. Nee, je kunt ons, Nederlanders, niet betrappen op gebrek aan originaliteit en activiteit en Sint Nicolaas als volksfeest is in ons land sowieso al onverwoestbaar…zeker nu dus in dit vreemde coronajaar 2020.

En natuurlijk, als je zelf niet zo van het online-bestellen bent óf als je het Sinterklaasfeest al een tijdje achter je hebt gelaten, dan lijkt het ook allemaal wat overdreven – hebben we niets anders te doen dan pakketjes te versturen? Klinkt wel erg nuchter Noord-Nederlands….  Maar… misschien staat dit gedrag wel heel erg in de lijn van waar wij, als mensen, altijd al behoefte aan hebben: aan ‘uitzien naar’, ‘iemand verrassen’, of minstens tegen iemand kunnen zeggen maak maar ruimte, het komt goed!  

En dat is niet zomaar een mooi Bijbels woord maar het is ook een gegeven: als je tegen een kind al kunt zeggen: “let op, de Sint komt”, als je tegen een groep volwassenen kunt zeggen: “laat je verrassen, de post komt”, als er in een tijd als deze met dat gevaarlijke virus al een doorbraak is en een hulpmiddel als de medici tegen ons zeggen: “verheug je, het vaccin komt eraan” dan is het voor ons als gelovigen zeker niet minder belangrijk als er uit de mond van een profeet klinkt: “troost, troost mijn volk- de ellende is bijna voorbij” zoals Jesaja dat schrijft…of dat een cadeautje is….de Heer stuurt een (post-)bode naar de aarde- laat merken dat Hij er is om ons te redden…Hij komt met kracht – en met die krachtige arm zal Hij de schapen weiden, met zachte hand Zijn volk nabij zijn.  Kijk…zo’n pakketje wil iedereen wel ontvangen…

En ja, we hoorden het in de nieuwsberichten – het is maar even zien wanneer er voldoende vaccins zijn – en POSTNL weet niet óf alle pakketjes op tijd aan-komen want ze kunnen de topdrukte niet aan…. dan is het natuurlijk ook de vraag of en hoe wij die Heer ontvangen – hoe we Advent vieren?

Geduld is niet onze sterkste kant….

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar omdat het zo’n vreemde tijd is, zoveel dingen anders zijn, is het best nog lastig om bezig te zijn met de inhoud van dingen…wat betekent Advent voor mij, voor ons? Is er ruimte en leegte in mij om niet te veel met aardse zaken bezig te zijn maar ook echt plaats te maken voor de komst van de Messias, voor de boodschap van Kerstmis?  In plaats van leegte en ruimte hebben we veel meer nu de neiging om onze hoofden en huizen vol te bouwen met pakketjes, met kerstbomen en lichtjes die de zorg om dat virus en om onze gezondheid ver naar de achtergrond te schuiven. Vroeger dan nu waren we nog nooit met kerstbomen…we kunnen niet wachten……. Petrus schrijft daar ook over in zijn tweede brief, de tweede lezing: God heeft wel geduld, hoor, voor Hem komt het niet op een dag aan…geen ‘track-en-trace-God’- voor Hem is één dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag..

Met andere woorden: het heeft geen zin om voor het raam de komst van wie-dan-ook te verhaasten, want zo werkt het niet. Vertrouwen – vertrouwen dat het goed komt…dat is waar Johannes zichzelf voor inzette: Nee, zegt Johannes, hij was zelf het pakketje, het cadeautje niet, hij was gewoon de bode…en hij zei: als je gelooft dat de Heer komt, sterker dan wie ook in je leven, maak dan ruimte, trek dingen recht die krom zijn, heb geduld en gelóóf vooral dat het goedkomt, weet dat geloof zelf al een cadeau is dat je nodig hebt om je in je leven te verheugen op dingen die er echt toe doen.

Jesaja was bode, Johannes de Doper was bode en de apostelen later ook…het bezorg-idee is zo oud als de Bijbel is. Maar wát we bezorgen, daar gaat het om:

Als het ons lukt om naast de papieren en kartonnen pakketjes ook vreugde en hoop te verspreiden, vertrouwen en rust…. Dan is het Advent 2.0 en nog een mooie en vruchtbare tijd ook. Ik wens het u van harte toe. Amen.