Preek van 30 mei 2021

PREEK ZONDAG HEILIGE DRIEEENHEID 29-30 MEI 2021

Deuteronomium 4, 32-33.39-40; Mattheüs 8,16-20

De hele ‘print’ en ‘prent-wereld’, de hele grafische industrie heeft een enorme verandering ondergaan de laatste tien, twintig jaar. Alles, alles kan nu geprint worden. Nog even – en de jongeren gaan dat zeker meemaken – en er wordt een auto of een huis of misschien zelfs een kerk uit een 3D-printer gehaald! En u kent het: je bent nog maar net in zee met een bedrijf, met een ondernemer of bij iemand in de dienstverlening, of je hebt al een visitekaartje te pakken.  Daar staat meteen alle praktische informatie op voor het contact met iemand of een bedrijf. De naam alléén is vaak al veelzeggend – en het ‘logo’ zoals we dat noemen, zegt ook nog iets over de aard van de dienst die wordt verleend.

Op deze zondag Trinitatis – Drievuldigheidszondag ook genoemd, wordt heel duidelijk, zo na Kerstmis, Pasen en Pinksteren, ook een visitekaartje van God afgegeven…Hij is één God… daar is niets, niets op af te dingen, geen concessies, overig net als de Joden en de moslims, één God. Maar neem je als het ware contact op met die éne God en raadpleeg je Zijn visitekaartje, dan merken we dat God ‘in zichzelf’, een geheim, een mysterie is waarin Hij meerdere gezichten laat zien. En Mozes in die eerste lezing, het boek Deuteronomium, zegt zelfs: print, prent, kerf Gods geboden in je hart – want als je Zijn logo ziet – en dat logo is naastenliefde – dat herken je God onmiddellijk.

En bovendien zegt Mozes nadrukkelijk: “Ga de oude tijden maar na en kijk om je heen naar hemel en aarde: iets groters bestaat niet…” Het leven en de wereld zijn niet een soort eigen fabricaat, er is er maar één aan wie het visitekaartje toebehoort, dat is God. En er is geen andere God dan God, hoe je Hem ook noemt. En God laat zich op veel manieren ervaren: als Bevrijder, als Schepper, als Wetgever, als Vader, als Helper…En natuurlijk, net als in het evangelie, zijn er twijfels… ook de leerlingen brandde het visitekaartje van God in de zakken, want wat konden ze ermee? Wat kun je doen met wat je gelooft? Dat is ook vaak een vraag aan de vormelingen/belijdeniscatechesanten. Dat is sowieso anno 2021 een moeilijk te beantwoorden vraag… wat doe je als christen? Wat geloof je precies? Want die ‘print’ van God staat wel degelijk in ons hart gegrift, op de een of andere manier zijn wij medewerkers van God en dragen we hetzelfde logo, maar …eerlijk-is-eerlijk- zit de wereld wel op ons te wachten? Of…verwachten ze júíst iets van ons? Als we al ‘getuigen’, medewerkers, vertegenwoordigers van de BV-God zijn, dan moeten we ook deze God aan de mens kunnen brengen…en wie is Hij dan? We zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest – en dat kruisteken, dat merkteken is in ons leven ‘ingeprent’- bij katholieken heeft dat tot het gebaar van het kruisteken geleid. En misschien hebt u ook wel eens gezien: dat bekende teken van de Drie-ene God dat voorgangers maken als ze het evangelie gaan voorlezen: een kruisje op het voorhoofd: ik zal Gods woord proberen te begrijpen, een kruisje op de mond: ik zal Gods woord proberen goed te verkondigen en een kruisje op het hart: ik zal Gods woord in mijn hart bewaren. Eén God in 3 personen – een God die als Vader op de achtergrond de grote meedenker is – die ons beschermt en bevrijdt… een God die in Jezus laat zien wat liefde is – rechtvaardigheid – wat geven is, zelfs je leven – en een God die Geest is, die beweegt in en tussen mensen – ze moed en kracht en wijsheid inblaast – ze bemoedigt en lange adem geeft – die altijd waait en nooit stilstaat. Dat is het visitekaartje van die Drieëne God – en ja, als Hij dit kaartje afgeeft, dan is het de bedoeling dat we contact zoeken… Jezus zocht contact met mensen – en door Zijn Geest inspireert Hij ons tot het goede, tot liefde en barmhartigheid en rechtvaardigheid….het zijn maar wóórden, maar alle politiek, alle menselijke interactie is gestoeld op die woorden – alles wat er gebeurt in de wereld, of dat in Den Haag, in Wit-Rusland of Myanmar is, of dat in de grote contacten tussen oost en west is of op een IC in een ziekenhuis of in een achterkamertje achter een winkel of in een wijk – God is overal – Hij zoekt en kent ons en blaast ons in wat te zeggen en wat te doen. En Jezus is daarin onze grote Wegwijzer, onze Inspiratiebron, onze vriend omdat Hij als mens God op aarde bracht. Eén God in drie personen – een God die in deze wereld Zijn logo heeft achtergelaten, gegrift in ons hart bij ons doopsel-in-Zijn naam en die daarin altijd met ons meegaat….

Zijn visitekaartje, in onze jaszak, in ons hart.

Amen.