Pelgrimswandeling op feestdag H. Jacobus

Jaarlijks wordt op tal van plaatsen stilgestaan bij de naamdag van de apostel Santiago / Jacobus de Meerdere, 25 juli. De regiocommissie Groningen-Drenthe van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob heeft dit vorig jaar bij wijze van proef ook voor het eerst gedaan, in samenwerking met de Raad van Kerken Uithuizen. Er werd voor deze ‘Dag van Santiago’ een programma opgezet in Uithuizen dat, ondanks dat het op één van de heetste dagen van het jaar plaatsvond, als zeer geslaagd werd ervaren. Pastor Wubbels hield een mooie overweging in de kerk, waarna de deelnemers vertrokken.

De regiocommissie wil daar nu al een traditie van maken en kiest dit jaar opnieuw voor Uithuizen. Het is de meest noordelijke startplaats voor een pelgrimage naar Santiago de Compostela, via het Jacobspad van Uithuizen naar Hasselt. In de voortuin van de kerk staat bovendien een prachtig Jacobsmonument en een schelpenhek. Uithuizen nam ook een prominente plaats in tijdens de Camino der Lage Landen / Santiago aan het Wad in 2018.

Op zaterdag 25 juli 2020 zorgen we voor een bijeenkomst en wandeling met pelgrimage-elementen. Er is o.a. aandacht voor stilte en bezinning. Het programma is soberder van opzet dan vorig jaar. De kerk blijft dicht. Dit heeft de Locatieraad besloten omdat de kerk nog maar sinds kort open is voor vieringen.

Route

We lopen een route van 9 km, met ongeveer halverwege een pauze in de buitenlucht. Voor deze picknickpauze kunnen jullie zelf broodjes en iets te drinken meenemen.

Het programma is aangepast aan de geldende richtlijnen. Anderhalve meter afstand kan hierbij goed in acht worden genomen. Het speelt zich voornamelijk buiten af. Voor zover programmadelen binnen plaatsvinden (in het Vincentiusgebouw), gaat het om grote ruimten zodat gemakkelijk voldoende afstand kan worden gehouden. Vanzelfsprekend blijft het een ieder vrij om een eigen afweging te maken om wel of niet mee te doen, ook wat betreft losse onderdelen zoals de pelgrimsmaaltijd.

Het programma:

14.00 Inloop in het Vincentius-gebouw in Uithuizen, koffie of thee

14.30 Welkom, inleiding; verplaatsing naar buiten, naar het voorterrein van de kerk, mirakelvertelling en bezinning, pelgrimslied (de kerk blijft gesloten)

15.00 Vertrek wandeling
16.00 Pauze in de buitenlucht, gelegenheid voor (eigen meegebrachte) picknick.

17.30 Terug in Uithuizen, afsluiting, Ultreialied
18.00 Pelgrimsmaaltijd in het Vincentius-gebouw

Van wie willen deelnemen aan de pelgrimsmaaltijd wordt een eigen bijdrage in de kosten gevraagd van € 10,- (ter plaatse te voldoen).

De pelgrimsmaaltijd in het Vincentiusgebouw in Uithuizen bestaat uit een stamppotbuffet met garnituur (ook vegetarisch). Hierin vragen we van deelnemers een eigen financiële bijdrage.

Ook parochianen zijn van harte welkom. Wilt u meedoen dan dient u zich snel aan te melden via dit aanmeldingsformulier

De regiocommissie,

Gerard van Drecht, Lily Dobma, Theo Remkes, Jack Poel

Het beeld van de apostel Jacobus de Meerdere in de kerk. In zijn linkerhand draagt hij een pelgrimsstaf met daaraan een drinkflesje in de vorm van een kalebas.
Deze mantelschelp wordt de Jakobsschelp genoemd.