Overschrijdingsdag

Op donderdag 29 juli was het Earth Overshoot Day.
Deze dag markeerde het moment waarop alle natuurlijke grondstoffen zijn gebruikt die de aarde in een jaar weer opnieuw kan voortbrengen. Zoals drinkwater, voedsel en energie.
Earth Overshoot Day wordt berekend door de biocapaciteit van de aardbol (de hoeveelheid ecologische hulpbronnen die de aarde dat jaar kan voortbrengen) te delen door de ecologische voetafdruk van de mensheid (de vraag van de mensheid voor dat jaar) en te vermenigvuldigen met 365, het aantal dagen in een jaar. Het komt er op neer dat we met onze huidige manier van leven 1,7 aarde nodig zouden hebben. 
De overschrijdingsdag kunnen we verlengen door onze manier van leven te veranderen. Wetenschappers geven aan dat de datum met 13 dagen kan worden verschoven door bijvoorbeeld de voedselverspilling wereldwijd te halveren.
Eerder dit jaar op de Dag van de Aarde 22 april zei paus Franciscus dat er geen tijd te verspillen is als het gaat om het beschermen van de schepping. Volgens de paus heeft de mensheid een keuze: haar verantwoordelijkheid nemen of doorgaan op het pad van zelfvernietiging.
‘We moeten meer doen om een planeet te creëren die vanuit milieu-oogpunt rechtvaardig, eerlijk en veilig is. De pandemie heeft aangetoond hoe alles met elkaar samenhangt. ‘Onze zorg is om ervoor te zorgen dat het milieu schoner, zuiverder en beschermd is, en om voor de natuur te zorgen.’

Triftgletsjer in Zwitserland in 1948, 2002 en 2006.