Op weg naar Pinksteren

Zolang er geen vaccin is gevonden tegen het coronavirus, blijft het leven ingewikkelder. Mensen vragen zich ook af hoe het verder zal gaan. Veel ligt nog open.

Wij zijn als gelovigen onderweg naar het vreugdevolle Pinksterfeest en kunnen kracht putten uit ons geloof. Tegelijk kijken wij uit naar bemoediging en versterking van onze onderlinge verbondenheid binnen het bisdom Groningen-Leeuwarden en daarbuiten. Wij kunnen ons gelukkig verenigen door het gebed. Aan het begin van de pandemie vroegen de bisschoppen van Nederland aan parochies, hun pastorale kaders en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden. Het blijft van kracht: 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Amen.