Ontmoetingsdag partnerverlies

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een ‘Ontmoetingsdag’ voor mensen die hun partner door de dood hebben verloren. Deze keer is dag in Hoogeveen, op donderdag 19 oktober.

Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat het voeren van gesprekken met mensen die   een soortgelijke ervaring hebben heel waardevol en helend kan zijn. 

Pastoraal werker Wiebe Mulder, voorzitter van de werkgroep, zal iets vertellen over het omgaan met verlies en rouw, ook in het perspectief van het geloof. De dag zal  worden afgesloten met een korte gebedsviering. 

Opgave:

U kunt zich tot 11 oktober 2023 opgeven bij:  

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen

Telefoon: 050-4065888

Email:l.winter@bisdomgl.nl

Bijdrage in de kosten:

Voor koffie/thee en lunch wordt  gezorgd. Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van  € 12,00. Uw bijdrage kunt u op de dag zelf bij binnenkomst voldoen.

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met :

Dhr. H.J.M. Steentjes, 

tel. 06-50462220

Mw. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker, tel. 06-50297434

Mw. M.H.A. Steen-Blom 

tel. 0516-850820

Dhr. T. Groen, tel. 0527-202535