Liudgerpenning én bloemen voor Rian Knook bij afscheid parochiebestuur

Rian Knook uit Kloosterburen heeft vrijdagavond uit handen van pastor Dorus Wubbels de Liudgerpenning uitgereikt gekregen. Ze kreeg de penning als dank- en waardering voor haar jarenlange inzet in het bestuur van de Liudgerparochie. Rian Knook was sinds de parochie in 2015 werd gevormd uit vijf voorheen zelfstandige parochies, lid van het parochiebestuur. Rian is inmiddels als bestuurslid op gevolgd door Carien Bos, die haar voorgangster en mooie bos bloemen overhandigde.

Rian Knook was bestuurslid van 2015 tot medio 2021. Ze begon aan haar taak in een periode dat de vijf voormalige parochies nog aan elkaar moesten wennen bij de start van de fusie, die deels een verstandshuwelijk was. Rian komt zelf uit Kloosterburen maar vanaf het begin heeft ze getracht om met een “helicopterblik” het belang van de gehéle nieuwe parochie te dienen.

Volgens Rian Knook is ze iemand die “als ik A zeg, ik weet dat ik ook B moet zeggen. Daarom heb ik het werk heel serieus opgepakt, en me steeds in zaken verdiept om goed beslagen ten ijs te komen, want ik vind dat je als bestuurslid een belangrijke verantwoordelijkheid hebt. Al vond ik het zeker in het begin soms best moeilijk: ik heb er érg veel van geleerd en het met  veel plezier gedaan”.

Na zes jaar lijkt er mede dankzij haar inzet daadwerkelijk een “Liudgerparochie” aan het groeien te zijn. Het parochiebestuur hecht grote waarde aan contacten met de locatiebestuurders, die voortaan regelmatig worden uitgenodigd om de vergaderingen als “auditor” bij te wonen. Volgens het parochiebestuur moeten we sámen trachten de parochie vitaal te houden, en daarvoor is het zeker in deze tijden van enorme energieprijzen en andere problemen “alle hands aan dek”, waarbij bijdragen van vrijwilligers, op álle niveaus, onontbeerlijk zijn.

Hans de Preter