Liudgerensemble

In het zicht van de haven is het Liudgerensemble vastgelopen op de aangescherpte corona maatregelen. Voornaamste drempel is de 1,5 meter afstandsregel. Dat betekent dat het projectkoor niet zal zingen op het Hoogfeest van Christus Koning 21 november. 

Sinds 1 oktober heeft het Liudgerensemble intensief gerepeteerd. Mooie liederen, waaronder het Ave Maria van Rachmaninoff, werden ingestudeerd. De teleurstelling onder de mannen en vrouwen van het koor is dan ook groot. Het is intussen twee jaar geleden dat het Liudgerensemble in de kerk zong tijdens een viering.