Liudgerbrief

Beste parochianen,
In deze Liudgerbrief een drietal mededelingen:
De locatieraad van de geloofsgemeenschap Uithuizen nodigt u van harte uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 20 februari om 19.30 uur in het Vincentiusgebouw.
Vicevoorzitter van het parochiebestuur Koos Poelma, zal dan aan de hand van een presentatie uitleg geven over:

• Een terugblik op de afgelopen jaren tot heden
• Wat gaat er goed in onze locatie en waar liggen mogelijkheden en uitdagingen
• Hoe staan we er financieel voor
• Toekomstig gebouwenbeleid (Liudgerbreed)

Vastenactie
Dit jaar is de opbrengst van het project voor de Stichting Lumen Mundi. Deze is gevestigd in het noorden van Ghana en is o.a. opgericht door Margreet Carpay. Zij is de drijvende kracht achter de organisatie die kinderen met een verstandelijke en/of fysieke beperking toegang wil geven tot onderwijs. Daarnaast zijn er plannen voor jong volwassenen met een beperking om hen workshops aan te bieden en hen zo te ondersteunen, zodat ze beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Uitgebreide informatie over het project leest u in de volgende Vijfkracht. Op zondag 26 februari is in alle locaties van onze parochie de startviering van de Vastenactie. Tijdens deze viering is er een collecte voor het project.

Koffiedrinken na kerktijd
Op zondag 26 februari starten we weer met koffiedrinken na de viering. De locatieraad zal dit verzorgen. Lijkt het u ook leuk om mee te helpen met organiseren?
Meld u dan aan bij Gerda de Jong (0595 433296). We hebben al een persoon bereid gevonden om hier aan mee te werken, maar het zou fijn zijn wanneer er een groepje mensen is die dit bij toerbeurt organiseert, zodat men bijvoorbeeld een keer in de twee maanden aan de beurt is.
Graag tot ziens!

Op de foto de H. Jacobus de Meerderekerk bij zonsopkomst. Nergens in Nederland vind je zulke mooie luchten als in Noord-Groningen.