Liudgerbrief week 8

Beste medeparochianen en geïnteresseerde meelezers,


Uit de feedback blijkt dat deze brieven een welkome aanvulling zijn op de Vijfkracht voor de specifieke tussendoortjes. Niet iedereen is computer-bekwaam. Het is mooi dat in elke locatie daarom initiatieven zijn ontstaan om mensen die moeite hebben met de computer een uitgeprinte Liudgerbrief te bezorgen. Dit laat zien dat een parochie allereerst een warme contactgemeenschap is. We kunnen geen Blijde Boodschap zijn zonder elkaar!


Parochie als hartelijke contactgemeenschap

Vijf keer hadden enkele leden van het parochiebestuur een online vergadering met leden van de locatieraden. Steeds ging het om de vraag: hoe kunnen we elkaar inspireren? Het waren hartelijke vergaderingen. Het is belangrijk contact te houden met elkaar. Vanuit de locatieraden worden de groepscoördinatoren gebeld vanuit dezelfde vraag. Het verzoek aan alle coördinatoren van de werkgroepen is: zorg ervoor dat het contact met de werkgroepsleden niet verwatert. Laten we elkaar over en weer bellen. Wat komt er veel los door de eenvoudige vraag: hoe gaat het met jou? Een tweede vraag: wat wordt ons actieplan als we weer normaal met elkaar mogen omgaan? Inmiddels kan worden doorgegeven in Uithuizen vanuit de Locatieraad coördinatoren van werkgroepen worden gebeld en dat Simon Arends (swjare51@gmail.com) de technische hulpverlener is voor werkgroepen van Locatie Bedum die per computerscherm met elkaar willen bijpraten, maar nog niet goed weten hoe dit werkt.    

Kerkopenstelling

Voelt u er voor stil in uw locatiekerk te bidden, een kaars op te steken of misschien even wat oude bekenden te zien? De locatieraden van Delfzijl, Kloosterburen en Bedum hebben besloten nog even te wachten. De kerk in Uithuizen zal vanaf 14 februari iedere zondagmiddag tussen 13 en 14 uur open zijn. De kerk van Wehe-den Hoorn gaat iedere dinsdagmorgen tussen 10 en 11 uur open. Wilt u er rekening mee houden dat de kerk niet verwarmd is? Van harte welkom!

Doopsels

Op 21 februari worden in Delfzijl in besloten kring gedoopt Ray, Vienny en Manu Martis en Nelly Helinio. Dat ze zich mogen ontwikkelen als hartelijke leerlingen van Jezus en als mensen om van te houden.

Online vieringen

Zondag 21/02 (10 uur): livestream vanuit Bedum mmv locatie Delfzijl
 https://youtu.be/YuzdmAae4-c
Zondag 28/02 (10 uur): video opname vanuit Uithuizen mmv locatie Uithuizen
 https://youtu.be/WTJ8GVAcXI0
Zondag 07/03 (10 uur): livestream vanuit Bedum mmv Julia Zaytseva
https://youtu.be/vGcsSANfd60

Vriendelijke groet, ook namens het parochiebestuur,
Pastor Dorus Wubbels