Liudgerbrief week 46

♫ Als tussen licht en donkerde tijd zijn stroom versnelt,
    zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld,
   Gij leeft en houdt de wacht,

Wij hebben niets te vrezen, de slaap zal ons genezen.
   Gij waakt de ganse nacht.

Beste medeparochianen en geïnteresseerde meelezers van de Heilige Liudgerparochie,  

Het is november 2022: de heiligen-maand: Aller-heiligen, Sint Willibrord, Sint-Maarten en ja, Sint-Nicolaas komt eraan – we verdiepen ons in de geschiedenis van deze voorgangers in het geloof, we lezen teksten over licht en donker en over een toekomst die onzeker is…  En we kunnen ertegen, we hebben deze anderhalf jaar al veel doorstaan. De goede God laat ons niet in de steek – we krijgen inspiratie live, via teksten en televisie en het samen bidden en zingen bemoedigt weer – Goddank ontmoeten we elkaar weer rond het Woord en het Altaar in kerken en zorghuizen – de parochie is volop in beweging – het kan en het gaat weer… Er ligt nu – half november – een heel actieve periode achter ons.  

Terugblik

Vanaf begin september vonden catecheses, gespreks- en liturgiegroepen weer plaats, vergaderingen konden doorgang vinden, de restauratie van de kerk van Uithuizen vordert gestaag al zal het herstel van de ramen duren tot november 2022 – en we hebben zelfs weer volop koffie gedronken na de vieringen. De groepen kerkgangers zijn groter geworden sinds de zomer. Heel eerlijk: we dachten bijna zorgeloos: we kunnen dóór! 

Eerste Communie & Vormsel

We hebben plannen gemaakt voor de Eerste Communie: 9 januari in Bedum en 20 februari in Delfzijl en Uithuizen volgt nog– en voor het Vormsel van drie groepen tegelijk – 8 uit Uithuizen, 6 uit Bedum en 4 uit Delfzijl: de viering is op zondag 23 januari in Wehe-den Hoorn. We bereiden ons er energiek en met veel zin op voor.  

Maatregelen

De nieuwe opleving van het virus in ons land maakt veel mensen onrustig. Wie gevaccineerd is, loopt minder kans op de IC terecht te komen dan een jaar geleden, maar kan het virus wel oplopen en doorgeven. In onze goed geventileerde kerkgebouwen voeren we dus de oude maatregelen in: ontsmetting, mondkapjes bij het lopen, anderhalve meter afstand bij het zitten. Koffie wordt niet geschonken. Aan het registreren van persoonsgegevens ontkomen we helaas ook niet. Vanaf het weekend van 20 en 21 november kan dit mogelijk ingaan. Op 18 november is een vergadering van koorbesturen van de parochie. Afhankelijk van de persconferentie is de vraag of er nieuwe regels moeten komen voor de koorleden. Al luisteren we uiteraard naar de nationale overheid, het belangrijkst is gewoon dit: zorg dat je het virus niet krijgt, want dan kun je het ook niet doorgeven!

Livestreamen


Ook hebben we besloten om van tijd tot tijd de viering digitaal uit te zenden op You Tube https://youtu.be/ldDYfGgOqY0 en de website www.liudgerparochie.nl . Dat geeft lucht aan koren, kosters en liturgisch actieve vrijwilligers, het bespaart ((dure) stookkosten) en de vraag naar livestreams door mensen die (nog) niet naar de kerk durven om gezondheidsredenen, is er ook!  

Ons technisch team staat weer in de startblokken. Geweldig! 

In de komende maanden zal er dan ook drie keer gestreamd worden als er maar één kerk open is, en wel: 
Zondag 14 november om 10 uur in Bedum:

https://youtu.be/ldDYfGgOqY0

Zaterdag 19 december om 10 uur in Wehe-den Hoorn (wordt opgenomen, zondag 20 dec. om 10 uur uitgezonden), kerstavond in Bedum om
22 uur en zondag 2 januari om 10 uur in Bedum. Bij al deze vieringen bent u van harte welkom!!
 
Dat betekent dat (met uitzondering van kerstavond) er op die zondagen géén vieringen zijn in de andere kerken. 

Belangrijke roosterwijziging voor Delfzijl

En tenslotte: voor Delfzijl geldt: op zondag 5 december is de viering om half 12 (niet op zaterdag): als het mogelijk is, is er dan kinderwoorddienst-met-verrassing!!  

Ook vieren we dan ons jaarlijkse Nicolaasfeest.  Wees welkom! 

Wij wensen u van harte gezondheid en Gods zegen toe! Houd het licht brandend!  

Het parochiebestuur en de beide pastores