Liudgerbrief week 39

Komende zondag 26 september is de gezamenlijke startzondag viering in de Heilige Willibrorduskerk in Kloosterburen om 10.00 uur. 

Eindelijk kunnen we weer beginnen – vanaf dit weekend kunnen we de 1,5 meter regel loslaten en op ‘gepaste afstand’ van elkaar plaats nemen in de kerk. Vanaf deze zondag kan er weer meegezongen worden en kunnen de koren weer met meerdere zangers zingen. Wat voorlopig in onze de R.K. Kerken nog blijft is: handen ontsmetten, communie uitreiken achter kuchscherm (zonder pincet) en registreren. Zo gaan we dus voor het eerst in twee jaar weer gezamenlijk vieren: 

STARTZONDAG – met in ons thema de voorzichtigheid en de veiligheid ingebouwd: 

Niet dat we echt gestopt of geëindigd waren, maar we maken misschien wel een nieuw begin vergeleken met ons kerk- en werkjaar ten opzichte van alle tijd hiervoor. U bent van harte welkom aan de Hoofdstraat 28 te Kloosterburen. 
U kunt de viering online meevieren:  
Dit is de you-tube-link  https://youtu.be/EbYB9BZYeQ8 en u kunt ons ook vinden via de website en de facebook-pagina op Liudgerparochie. 

We starten klein – niet met een gezamenlijk groot koor, niet met hapjes en drankjes en een heel lange nazit, maar met het eigen Sint Caeciliakoor onder leiding van Edo Staal en aan het orgel Rudi Diekstra – er is assistentie van de gemeenschappen van Wehe den Hoorn, Bedum, Delfzijl en Uithuizen. 
Na afloop is er koffie/thee/limonade – er zullen buiten tafels en stoelen staan, en wie binnen wil blijven in de kerk, is er eveneens koffie en thee. Er is Kinderwoorddienst en crèche – en parkeerruimte genoeg. Het zou heerlijk zijn u weer te ontmoeten.

Veel zegen, gezondheid, levensvreugde en arbeidsvreugde gewenst!  

Parochiebestuur en pastoraal team