Liudgerbrief week 32

De engel Gabriel begroette Maria met de woorden: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!’ Hij vertelde haar dat ze moeder zou worden en voegde toe: ‘Wat ter wereld wordt gebracht, zal heilig genoemd worden, Zoon van God.’ 

Iedere mens is geroepen tot ‘heiligheid’ – tot heelheid. We spiegelen ons in onze parochie vooral aan het inspirerende voorbeeld van Jozef, Jacobus, Nicolaas, Willibrord, Bonifatius en niet op de laatste plaats aan onze parochiepatroon Liudger. 

Maria had echter al voor de geboorte van Jezus een heel bijzondere plaats. Nog steeds herhalen we daarom in het ‘Wees gegroet’ de woorden die Elisabeth uitriep toen de zwangere Maria kwam om haar te helpen bij de bevalling: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen!’ (Lucas 1: 28, 35, 42)

Het feest van ‘Maria ten Hemelopneming’ wordt jaarlijks wereldwijd op 15 augustus gevierd. We geloven immers dat deze ‘gezegende onder de vrouwen’ ook na haar dood ‘begenadigd’ is en volledig is opgegaan in God.   

Dit weekend vieren we dit Mariafeest in Wehe-den Hoorn (op zaterdag 14 augustus om 19 uur), in Uithuizen (op zondag om 9:30) en in de ‘Maria ten Hemelopnemingkerk’ van locatie Bedum (om 11 uur). 

Deze laatste viering is ook te volgen via https://youtu.be/ZCyYeG3XFRE 

Geeft u dit door aan uw omgeving? Hoewel niets mooier is dan elkaar in levende lijve te ontmoeten, hebben velen de online vieringen gemist.