Liudgerbrief week 25

NIEUWS VANUIT DE PAROCHIE VAN NOORD GRONINGEN
Op weg naar 27 juni 2021


Beste medeparochianen en geïnteresseerde meelezers van locatie Uithuizen,


Gelukkig dienen zich versoepelingen aan. Dit is echter geen uitnodiging tot roekeloosheid. 
Hierover is lang gepraat op de vergadering van Locatieraad Uithuizen.
Terugkijkend naar het aantal kerkgangers van de vorige weken, is besloten dat aanmelding niet meer van te voren hoeft. 
Wel wordt u verzocht bij binnenkomst even uw naam en telefoonnummer op te (laten) schrijven.
Wat ook blijft is de anderhalve meter indeling. 
Daarbuiten is het mondkapje niet verplicht; daarbinnen is het niet onverstandig.


Met vriendelijke groet, 

Locatieraad Uithuizen en beide pastores